19. 01. 2024

Spółka z o.o. z pożyczką udziałowca. Czy da...

Wsparcie finansowe dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci udzielanych przez udziałowca pożyczek jest atrakcyjnym rozwiązaniem, zwłaszcza ze względu na uniknięcie opodatkowania [...]
5. 01. 2024

Czy jesteś na liście podmiotów zobowiązanych...

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 r. obejmują różne instytucje i przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W świetle art. 64 ust. 1 tej ustawy, [...]
3. 01. 2024

Webinarium: Trendy w kontrolach i...

Kontrole podatkowe są coraz częstsze. Na webinarium omówimy aktualne oraz spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Przedstawione zostaną obecne obszary szczególnego [...]
31. 12. 2023

Zmiany w polskim prawie podatkowym: podatek...

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce wchodzą w życie przepisy dotyczące tzw. podatku minimalnego, które były zawieszone przez okres dwóch lat. Przedsiębiorstwa zostaną zobowiązane do jego uiszczenia [...]
28. 12. 2023

Webinar: Podatek od nieruchomości – co,...

Z dniem 31 stycznia 2024 r. mija termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Interpretacja przepisów  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budzi liczne wątpliwości, czemu wyraz dał [...]
27. 12. 2023

Aktualne kryteria ustalania limitów...

Limity podatkowe wyrażane są w euro zgodnie z przepisami. Aby uzyskać równoważną wartość w PLN, należy skorzystać z obowiązującego kursu wymiany, który zostaje określony przez Narodowy Bank [...]
22. 12. 2023

Uproszczony podatek dochodowy dla płatników...

Płatnikom podatku CIT przysługuje prawo do skorzystania z uproszczonego sposobu wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Informację o wyborze tej formy wpłaty zaliczek przekazuje się do Urzędu [...]
18. 12. 2023

Grupa podatników zwolniona z raportu ORD-U....

Kto jest zobowiązany złożyć raport ORD-U? Zgodnie z aktualnym brzmieniem Ordynacji podatkowej (artykuł 82 § 1 punkt 2), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej [...]
15. 12. 2023

Kto jest zobowiązany do składania raportów...

Obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych wobec NBP dotyczy zarówno osób prawnych, jak i fizycznych mających swoją siedzibę na obszarze Polski (rezydentów), które prowadzą transakcje [...]
13. 12. 2023

Możliwości zrezygnowania z ustalenia...

Kto zapłaci podatek dochodowy? Nie wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do określania i prezentowania odroczonego podatku dochodowego. Zgodnie z przepisami art. [...]
12. 12. 2023

Co musisz wiedzieć o badaniu sprawozdań...

Kogo będą dotyczyć? Badanie sprawozdań finansowych za rok 2023 obejmie konkretnie określone podmioty, zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości. Obowiązkowemu badaniu podlegają roczne [...]
6. 12. 2023

Webinar: Opłata od plastiku, czyli nowe...

Sprawdź, czy podlegasz pod nowe opłaty i obowiązki wynikające z nowelizacji dyrektywy Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu [...]
Pages