Webinarium: Filar 2 – Nowe obowiązki podatkowe dla grup kapitałowych

6. 05. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Globalny podatek wyrównawczy (tzw. Filar 2) będzie w Polsce obowiązywał od 1 stycznia 2025. Przepisy będą dotyczyły grup kapitałowych (zarówno międzynarodowych jak i krajowych), których łączne skumulowane przychody przekraczają 750 mln EUR. Filar 2 obejmie swoim zastosowaniem zarówno spółki dominujące jak i spółki zależne. Na ww. podmioty zostanie nałożony szereg nowych obowiązków, w szczególny wymóg kalkulacji efektywnej stawki podatku zarówno całej grupy kapitałowej, jak i poszczególnych jej członków.

Filar 2 w istotny sposób wpłynie na zastosowanie ulg podatkowych (ulga na wsparcie nowych inwestycji, ulga B+R, ulga IP Box) w grupach kapitałowych, które będą podlegać regulacjom Filaru 2.

Termin spotkania:

Czwartek 16 maja 2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania „Filar 2 – Nowe obowiązki podatkowe dla grup kapitałowych”:

Podczas spotkania poruszymy następujące tematy:

 • Podstawowe informacje nt. Filaru 2,
 • Definicje i pojęcia wprowadzone poprzez nowe regulacje,
 • Mechanizmy zapłaty globalnego podatku minimalnego,
 • Kalkulacja wysokości podatku w tym podstawy opodatkowania,
 • Nowe obowiązki podatników,
 • Wpływ na obowiązujące ulgi podatkowe.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane w szczególności do:

 • przedsiębiorców,
 • kadry zarządzającej,
 • dyrektorów finansowych,
 • osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatku dochodowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • głównych księgowych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

W trakcie swoje kariery zawodowej Wojciech pracował dla wielu branż, w szczególności z sektora nieruchomościowego, produkcyjnego, finansowego i IT.

Wojciech doradzał przy projektach transakcyjnych np.: zakup kilkunastu hal magazynowych w Polsce, czy zbycie zakładu produkcyjnego. Ma doświadczenie w międzynarodowych projektach restrukturyzacyjnych (analizie i wdrożeniu modelu płatności międzygrupowych uwzględniającego polskie wymogi podatku u źródła), a także wdrożeniu ulg podatkowych tj.: implementacja ulgi IP Box w sektorze przetwórstwa mięsnego. Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Wojciech zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach tzw.: Wielkiej Czwórki, jak również pracując w polskiej wiodącej kancelarii prawnej, gdzie samodzielnie zajmował się obszarem podatków. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w licznych kursach merytorycznych oraz rozwijających kompetencje interpersonalne. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również program Eucotax Wintercourse.

NEWSLETTER