Uproszczony podatek dochodowy dla płatników CIT

22. 12. 2023
Podatki,Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość,CIT

Płatnikom podatku CIT przysługuje prawo do skorzystania z uproszczonego sposobu wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Informację o wyborze tej formy wpłaty zaliczek przekazuje się do Urzędu Skarbowego w momencie składania zeznania rocznego. Wybór ten ma charakter wiążący na cały rok podatkowy. Po zadeklarowaniu wyboru wpłat zaliczek w formie uproszczonej podatnik wpłaca co miesiąc zaliczkę w tej samej wysokości. Jest ona obliczona na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym CIT złożonym w roku poprzednim. Przepisy nie dopuszczają wpłat zaliczek uproszczonych w okresach kwartalnych.

Kiedy można skorzystać?

O możliwości skorzystania z uproszczonego trybu wpłacania zaliczek mówi art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Co jeżeli w zeznaniu podatkowym w roku poprzedzającym u podatnika nie wystąpił dochód? Można wtedy dokonać kalkulacji na podstawie danych o podatku należnym wykazanym w zeznaniu CIT-8 z roku poprzedzającego o dwa lata. Brak danych w obu tych zeznaniach wyklucza możliwość skorzystania z uproszczonej formy.

Przykład

Co gdy chcemy w roku 2024 rozpocząć wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej kalkulacji? Wtedy podstawy wpłat będziemy dokonywać na podstawie danych z zeszłorocznej deklaracji. Na przykład deklaracji składanej w roku 2023 za rok 2022 lub składanej w roku 2022 za rok 2021.

Jak naliczana jest uproszczona zaliczka?

Zaliczka uproszczona obliczana jest jako 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego składanego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy lub zeznania z roku poprzedzającego dany rok podatkowy o dwa lata.

Niestandardowy okres rozliczeniowy

Co jeśli zeznanie podatkowe składane w roku poprzedzającym dotyczyło roku podatkowego krótszego bądź dłuższego niż rok kalendarzowy (12 miesięcy)? Istnieje możliwość wpłacania zaliczki uproszczonej proporcjonalniej do każdego miesiąca roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie.

Uproszczone wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

W sprawie uproszczonych wpłat zaliczek na podatek dochodowy istnieje możliwość podpisania porozumienia podatkowego zgodnie z art. 20zb ordynacji podatkowej. Kalkulacji zaliczki dokonuje się wtedy na podstawie prognozowanego zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy. W taki sposób, że zaliczka rozłożona jest proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku.

O czym warto pamiętać deklarując wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej? Zaliczki w stałej wysokości wpłacamy przez cały rok podatkowy. Jest to niezależne od tego, czy w bieżącym okresie nasze dochody znacząco odbiegają od tych uzyskanych w latach będących podstawą obliczenia zaliczek. 

Autor:

Agnieszka posiada 21 letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w różnych branżach (m.in. handlowej, budowlanej, retail). Zdobyła Certyfikat Głównego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Podczas swojej kariery zawodowej Agnieszka zdobywała doświadczenie w międzynarodowych korporacjach. Zajmowała się raportowaniem grupowym, sprawozdawczością dużych przedsiębiorstw oraz jednostek powiązanych. Wspierała klientów w procesach controlingowych i audytach. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu i automatyzacji programów księgowych.

NEWSLETTER