Aktualne kryteria ustalania limitów podatkowych

27. 12. 2023
Podatki,Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość,VAT,CIT

Limity podatkowe wyrażane są w euro zgodnie z przepisami. Aby uzyskać równoważną wartość w PLN, należy skorzystać z obowiązującego kursu wymiany, który zostaje określony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października. W przypadku limitów obowiązujących w 2024 r., właściwym kursem jest ten z dnia 2 października 2023 r., gdzie wartość euro wynosiła 4,6091 zł. W porównaniu do sytuacji z 2023 roku, gdy analogicznie określony kurs euro z 3 października 2022 roku wynosił 4,8272 zł, obserwujemy obniżenie limitów podatkowych na nadchodzący rok.

Limit dla określania statusu małego podatnika CIT i PIT

W przypadku podatków dochodowych istnieje kategoria małego podatnika. Limit dla małego podatnika w PIT i CIT wynosi 2 miliony euro. Przeliczając ten limit na złotówki, mały podatnik w 2024 roku to taki, którego przychody w 2023 roku nie przekroczą kwoty 9 218 000 zł.

Limit dla 9% stawki CIT

Aby skorzystać z preferencyjnej stawki CIT wynoszącej 9%, spółka musi spełnić dwa kluczowe limity:

  • Przychody brutto z roku poprzedniego nie mogą przekroczyć 2 mln euro,
  • Przychody netto w danym roku podatkowym nie mogą przekraczać 2 mln euro.

W 2024 roku z obniżonej stawki CIT na poziomie 9% będą mogły skorzystać firmy, których przychody brutto w roku 2023 nie przekroczą 9 218 000 zł. Ograniczenie dotyczące przychodów netto zostanie przeliczone zgodnie z kursem z pierwszego dnia roboczego 2024 roku, co pozwoli poznać drugą wartość limitu na ten rok.

Limity podatkowe dla pełnej księgowości

Przekroczenie rocznej granicy 2 mln euro nakazuje podatnikom korzystającym z uproszczonej księgowości przejście na pełną księgowość. Ograniczenie to obowiązuje nie tylko wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych czy partnerskich, ale także osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Jednakże, jeśli dochód firmy w 2023 roku nie przekroczy kwoty 9 218 200 zł, przedsiębiorca nadal może kontynuować prowadzenie księgowości w formie uproszczonej w 2024 roku.

Limit dla kwartalnego podatku VAT

Podatnicy zaliczani do kategorii małych przedsiębiorców, czyli tych których roczne przychody nie przewyższają 2 milionów euro, mają możliwość opłacania podatku VAT w formie kwartalnej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, których przychody w roku 2023 nie osiągną 9 218 000 zł, mogą korzystać z kwartalnych płatności VAT w roku 2024. Ważne jest jednak, że korzystanie z tej opcji jest dostępne po upływie 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT.

Limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych u małego podatnika

Posiadając status małego podatnika w podatku dochodowym, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Warto jednak zauważyć, że spełnienie limitu przychodowego dla małego podatnika nie oznacza automatycznie uprawnienia do jednorazowej amortyzacji każdego środka trwałego. Ta zasada obejmuje jedynie te środki trwałe, które znajdują się w grupach 3-6 i 8 w klasyfikacji środków trwałych. Należy zaznaczyć, że nie obejmuje to na przykład samochodów osobowych.

Drugim warunkiem skorzystania z jednorazowej amortyzacji jest przestrzeganie limitu wartości danego środka trwałego, który wynosi 50 tysięcy euro. W wyniku zmian kursu euro, przeliczając na złotówki, limit ten w 2024 roku wynosi 230 000 zł.

Limity podatkowe dla ryczałtu

Podatnicy, którzy zamierzają kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 r., są zobowiązani utrzymać swoje przychody poniżej limitu 2 milionów euro. W przeliczeniu na kurs z pierwszego dnia roboczego października 2023 roku, ustalony limit wynosi 9 218 200 zł.

Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym, którzy wybierają opcję kwartalnego opłacania podatku, limit przychodu wynosi 200 tysięcy euro. Oznacza to, że przedsiębiorca może korzystać z kwartalnych płatności podatkowych, jeśli jego przychody w 2023 roku nie przekroczą 921 820 zł.

Autor:

Małgorzata specjalizuje się w działaniach księgowo-podatkowych, kalkulacjach podatkowych oraz sprawozdawczości bilansowej, podatkowej i zarządczej. Zajmuje się także raportowaniem grupowym i identyfikacją zagrożeń podatkowych. Przed dołączeniem do Arena Accounting pełniła funkcję Team Leadera zespołu księgowego w dużej międzynarodowej korporacji świadczącej usługi księgowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Małgorzata była odpowiedzialna za księgowość, usługi podatkowe i sprawozdawcze. Brała udział w audytach oraz reprezentowała klientów przed urzędami i innymi instytucjami finansowymi. Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunkach Prawo Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Zarządzanie Rozwojem Firmy na Rynkach UE na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała Certyfikat MF uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończyła także kurs dla głównych księgowych oraz kurs kadrowo-płacowy.

NEWSLETTER