Webinarium: Trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz aktualna praktyka organów ścigania w sprawach karnych skarbowych

3. 01. 2024
Szkolenia i konferencje

Kontrole podatkowe są coraz częstsze. Na webinarium omówimy aktualne oraz spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Przedstawione zostaną obecne obszary szczególnego zainteresowania organów podatkowych, a także przewidywania co do zagadnień, w stosunku do których w ocenie Arena Tax można w najbliższej przyszłości spodziewać się wzmożonych działań aparatu skarbowego. Dodatkowo, wobec faktu, iż w ostatnim czasie organy podatkowe i organy ścigania prowadzą zintensyfikowaną walkę z uszczupleniami podatkowymi, skierowaną nie tylko przeciwko spółkom, ale także członkom zarządów i pracownikom działów finansowych wskażemy aktualną praktykę organów ścigania w sprawach karnych skarbowych.

Omówimy również jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej oraz zalety posiadania wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Termin spotkania:

Czwartek 18.01.2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania podczas, którego omówimy kontrole i postępowania podatkowe oraz odpowiedzialność zarządów i osób decyzyjnych:

  1. Liczba kontroli fiskusa rośnie. Aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
  2. Skarbówka szuka nowych argumentów – Podatnikom coraz trudniej udowodnić należytą staranność w rozliczaniu podatków – WHT.
  3. Trendy w orzecznictwie NSA i WSA w sprawach podatkowych.
  4. Aktualna praktyka organów ścigania w sprawach karnych skarbowych – kluczowe aspekty.
  5. Jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej?
  6. Wewnętrzne procedury ograniczające ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do członków zarządu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe, w tym: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Piotr Krawczak specjalizuje się doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Brał udział w przeglądach podatkowych zarówno w zakresie CIT jak i VAT. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z wdrażaniem ulg podatkowych (IP BOX i B+R), a także wsparcie w zakresie rozliczania podatku u źródła. Piotr posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Piotr zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w doradztwie podatkowym.

Piotr ukończył aplikację radcowską w OIRP prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  w Warszawie i jest wpisany na listę radców prawnych.

NEWSLETTER