Kontakt ze specjalistą:

Joanna Żmuda-Trzebiatowska

Tax Managing Partner

Doradca podatkowy

Realizowane projekty:

 • Doradztwo w zakresie wdrożeń systemów IT (ERP, BI, CRM)
  Posiadamy wyspecjalizowany zespół dedykowany do świadczenia usług doradztwa w zakresie wdrożeń systemów IT klasy ERP, BI, CRM. Mamy doświadczenie we wprowadzaniu i eksploatacji systemów różnych producentów. Oferujemy kompleksowe wsparcie w implementacji rozwiązań IT obejmujące m.in.:
  • analizę przedwdrożeniową uwzględniającą przegląd procesów biznesowych,
  • specyfikację wymagań, dialog techniczny, kalkulację TCO oraz uzasadnienie biznesowe,
  • świadczenie na rzecz Klientów usług zarządzania projektem,delegowanie konsultantów merytorycznych do udziału w pracach zespołów wdrożeniowych.
 • Automatyzacja procesów biznesowych (RPA)

  Oferujemy implementację rozwiązań technologicznych umożliwiających zastąpienie pracy człowieka przy prostych powtarzalnych zadaniach i uwalniających zasoby dla zadań generujących większą wartość dodaną. Nasi analitycy opisują procesy biznesowe, optymalizują je i przekształcają w zautomatyzowane rozwiązania IT. Mamy doświadczenie we wdrażaniu digitalizacji w obszarze finansów i księgowości, koncentrując się na poniższych obszarach:

  • automatyzacja zadań manualnych przez zastosowanie dedykowanych narzędzi dla większości procesów księgowych;
  • cyfryzacja dokumentacji w obszarze obiegu dokumentów i ich archiwizacji (OCR), wdrożenie dedykowanych systemów autoryzacji dokumentów;
  • robotyzacja procesów, przy zastosowaniu technologii najlepiej dopasowanej do potrzeb organizacji.