Webinar: Podatek od nieruchomości – co, jak i kiedy deklarować?

28. 12. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Z dniem 31 stycznia 2024 r. mija termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Interpretacja przepisów  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budzi liczne wątpliwości, czemu wyraz dał Trybunał Konstytucyjny w przełomowym wyroku z dnia 4 lipca 2023 r. (Sygn. Akt SK 14/21), w którym uznał definicję budowli za niekonstytucyjną.

Czy wyrok będzie miał wpływ na zakres obowiązku podatkowego już w 2024 r.?

Jak prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego i podstawę opodatkowania?

Czy i jaki wpływ na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości ma ewidencja gruntów i budynków?

Na te i inne ważne pytania odpowiemy podczas najbliższego webinarium, na którym zaprezentujemy aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.

Termin spotkania:

Środa 10.01.2024 r., godz. 11:00

Agenda spotkania ,,Podatek od nieruchomości – co, jak i kiedy deklarować?”:

 • Nieruchomość w działalności jednego ze współwłaścicieli, a PON,
 • Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla opodatkowania PON,
 • Likwidacja części budowli, a obowiązek podatkowy,
 • Kiedy wartość odtworzeniowa może być podstawą opodatkowania,
 • Ewidencją środków trwałych, a PON,
 • Nakłady dzierżawcy na budowlę, a podstawa opodatkowania,
 • Podatkowa definicja budowli wobec wyroku TK z 4 lipca 2023 r.,
 • Budowla w budynku,
 • Opodatkowanie kontenerów telekomunikacyjnych, wiat, elementów sieci elektroenergetycznej i gazowej, stacji paliw, myjni bezdotykowych.

Korzyści płynące z uczestnictwa w webinarium ,,Podatek od nieruchomości – co, jak i kiedy deklarować?”:

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie podatku od nieruchomości co wpłynąć może na zweryfikowanie prawidłowości rozliczeń zarówno za 2024 r. jak i za lata poprzednie.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

 • członków zarządu,
 • pracowników działów finansowo-księgowych,
 • dyrektorów finansowych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Radca prawny, Doradca podatkowy

Agata specjalizuje się w problematyce planowania podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych.

Agata uczestniczy także w projektach z obszaru implementacji ulg podatkowych m.in. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ulgi na innowacyjnych pracowników, IP Box. Ponadto Agata wspiera klientów w zakresie kompleksowych audytów w podatku od nieruchomości.

Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej, nieruchomościowej i informatycznej. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej oraz współautorem publikacji „Zamknięcie roku 2022” (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2022). Wieloletni wykładowca; m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

NEWSLETTER