Webinar: Opłata od plastiku, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców od 2024 r.

6. 12. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Sprawdź, czy podlegasz pod nowe opłaty i obowiązki wynikające z nowelizacji dyrektywy Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. SUP — Single Use Plastic). Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej tak samo jak inne ustawy – wprowadza nowe opłaty, a także nakłada dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. Część nowych obowiązków będzie obowiązywała już od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy objęci nowymi przepisami poza dodatkowymi opłatami muszą liczyć się także m.in. z koniecznością prowadzenia właściwych ewidencji czy składania odpowiednich raportów. Z tych względów przedsiębiorcy powinni dokładnie przeanalizować treść przepisów w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności. Wypełnianie poszczególnych obowiązków będzie wymagało od niektórych podmiotów m.in. utworzenia nowych struktur organizacyjnych i wdrożenia odpowiednich procedur pozwalających na uniknięcie ewentualnych sankcji.

Termin spotkania:

Wtorek 12.12.2023 r. godz. 11:00

Agenda spotkania ,,Opłata od plastiku, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców od 2024 r.”:

 • Podstawy prawne.
 • Grupy przedsiębiorców obciążone nowymi obowiązkami.
 • Konsekwencje wprowadzenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.
 • Wprowadzenie opłaty od jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych.
 • Opłata na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów oraz produkty wycofane z obrotu.
 • Inne obowiązki czekające na przedsiębiorców w 2024 r. m.in. obowiązek rejestracji w BDO.
 • Wprowadzenie systemu kaucyjnego.
 • Sankcje za niedopełnianie obowiązków.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

 • członków zarządu,
 • pracowników działów finansowo-księgowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • pracowników zajmujących się w ramach jednostki ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz gospodarką magazynową.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Piotr Krawczak specjalizuje się doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Brał udział w przeglądach podatkowych zarówno w zakresie CIT jak i VAT. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z wdrażaniem ulg podatkowych (IP BOX i B+R), a także wsparcie w zakresie rozliczania podatku u źródła. Piotr posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Piotr zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w doradztwie podatkowym.

Piotr ukończył aplikację radcowską w OIRP prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  w Warszawie i jest wpisany na listę radców prawnych.

NEWSLETTER