Zmiany w polskim prawie podatkowym: podatek minimalny – nowe przepisy od 2024 roku

31. 12. 2023
Podatki,Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce wchodzą w życie przepisy dotyczące tzw. podatku minimalnego, które były zawieszone przez okres dwóch lat. Przedsiębiorstwa zostaną zobowiązane do jego uiszczenia po raz pierwszy w 2025 roku, pod warunkiem generowania strat podatkowych lub nieprzekroczenia progu rentowności na poziomie 2% (udział dochodów w przychodach). Jednak złożony wzór obliczeniowy i obszerny katalog wyłączeń mogą sprawić, że naliczenie podatku minimalnego będzie wyzwaniem. Z tego powodu przedsiębiorcy wyrażają chęć zniesienia tego obciążenia.

Skąd pomysł na wprowadzenie zmian w podatku minimalnym?

Wprowadzenie tego rozwiązania było rezultatem ustawy z dnia 29 października 2021 r. zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektóre inne ustawy. Celem było opodatkowanie firm generujących straty podatkowe, które unikały płacenia podatku dochodowego od osób prawnych na standardowych zasadach. Po szerokim zakresie krytyki ustawodawca zrezygnował częściowo z tego pomysłu. Jednakże nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 7 października 2022 roku jedynie przesunęła termin wprowadzenia tego podatku.

Od kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Zgodnie z postanowieniami art. 38ec ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., podatnicy, którzy są zobowiązani do uiszczenia podatku minimalnego zgodnie z art. 24ca, zostali zwolnieni z tego obowiązku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W przypadku, gdy rok podatkowy podatnika nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i rozpoczął się przed 1 stycznia 2024 r., a zakończy się po 31 grudnia 2023 r., zwolnienie to będzie obowiązywać do zakończenia tego roku podatkowego. Niemniej jednak ustawa przewiduje szereg wyłączeń, obejmując m.in.:

  • Podatników rozpoczynających swoją działalność – w roku rozpoczęcia działalności i przez kolejne dwa lata podatkowe;
  • Podatników, których przychody spadły o co najmniej 30 procent w porównaniu do roku poprzedniego;
  • Przedsiębiorstwa finansowe, takie jak banki, SKOK-i czy towarzystwa ubezpieczeniowe;
  • Podatników zajmujących się eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych lub wydobywaniem kopalin.

Rozszerzenia w katalogu wyłączeń podatku minimalnego

Nowelizacja z 7 października 2022 roku wprowadziła rozszerzenia w katalogu wyłączeń. Objęły one między innymi małych podatników CIT (o rocznych przychodach brutto ze sprzedaży nie przekraczających 2 mln euro), podatników prowadzących gospodarkę komunalną oraz tych, których większość przychodów pochodzi ze świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia. Również istotne jest, że podatek minimalny będzie naliczany na dwóch alternatywnych podstawach opodatkowania:

  • 10% podstawy opodatkowania, obejmującej przychody podatnika (bez uwzględnienia zysków kapitałowych), nadmierne koszty finansowania dłużnego i usługi niematerialne na rzecz podmiotów powiązanych;
  • 3% wartości osiągniętych przez podatnika w danym roku podatkowym przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Podatnik jest zobowiązany wybrać jedną z powyższych opcji i zgłosić swój wybór w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy.

Autor:

Małgorzata specjalizuje się w działaniach księgowo-podatkowych, kalkulacjach podatkowych oraz sprawozdawczości bilansowej, podatkowej i zarządczej. Zajmuje się także raportowaniem grupowym i identyfikacją zagrożeń podatkowych.
Przed dołączeniem do Arena Accounting pełniła funkcję Team Leadera zespołu księgowego w dużej międzynarodowej korporacji świadczącej usługi księgowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Małgorzata była odpowiedzialna za księgowość, usługi podatkowe i sprawozdawcze. Brała udział w audytach oraz reprezentowała klientów przed urzędami i innymi instytucjami finansowymi.

NEWSLETTER