Ścieżka rozwoju

Ścieżka Twojego rozwoju w Arena Tax

Tax Trainee

Zdobywasz i pogłębiasz ogólną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawa podatkowego, uczysz się analizować przepisy i wyciągać z nich praktyczne wnioski

Przy wsparciu doświadczonych osób z zespołu sporządzasz projekty analiz prawno-podatkowych i analizy aktualnych linii interpretacyjnych oraz uczestniczysz w przeglądach podatkowych i due diligence

Tax Consultant

Zdobywasz wiedzę merytoryczną z zakresu prawa podatkowego i jego praktycznego stosowania oraz wiedzę na temat zasad kalkulacji podatków, znasz formularze podatkowe

Sporządzasz projekty porad podatkowych, uczestniczysz w przeglądach podatkowych i due diligence opracowując wyznaczone zagadnienia objęte przeglądem

Tax Senior Consultant

Zdobywasz doświadczenie w samodzielnym koordynowaniu i prowadzeniu projektów podatkowych o zasięgu międzynarodowym lub lokalnym

Tax Manager

Koordynujesz i prowadzisz złożone projekty podatkowe o zasięgu międzynarodowym lub polskim

Tax Director

Reprezentujesz Grupę na zewnątrz, budujesz i utrzymujesz długofalowe, strategiczne relacje z istniejącymi i nowymi Klientami

Zarządzasz potencjalnymi możliwościami rozwoju biznesowego i ryzykiem linii biznesowej, odpowiadasz za jakość usług realizowanych w ramach linii biznesowej oraz koordynujesz politykę cenową linii biznesowych

Tax Partner
NEWSLETTER