Doradztwo prawne

Arena Legal świadczy swoje usługi w szczególności dla spółek należących do grup kapitałowych.
Doradzamy firmom w wielu obszarach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów takich jak prawo handlowe, fuzje i przejęcia, zamówienia publiczne, strukturyzowanie działalności gospodarczej, zgodność i reprezentacja w sporach sądowych między przedsiębiorcami.

Kontakt ze specjalistą:

Michał Musielak

Group Managing Partner

Doradca podatkowy

Realizowane projekty:

 • Prawo spółek

  Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie bieżącej działalności spółek prawa handlowego. Mamy szerokie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej różnych typów spółek, w zakresie ich tworzenia, bieżącej obsługi, likwidacji, połączeń, dzielenia i przekształceń.
  Doradzamy spółkom giełdowym w codziennych obowiązkach, regulacyjnie oraz w zakresie compliance

 • Compliance

  Zapewniamy naszym Klientom wsparcie prawne w zakresie tworzenia mechanizmów zgłaszania naruszeń (whistleblowing) oraz procedur compliance. Pomagamy przy tworzeniu i wdrażaniu kodeksów postępowania, polityk przejrzystości, zasad współpracy, polityk antydyskryminacyjnych, instrukcji dotyczących kontroli w spółce i działań podejmowanych przez organy władzy publicznej.

 • Fuzje i przejęcia

  Reprezentujemy sprzedających i kupujących (w tym fundusze PE i VC) w transakcjach fuzji i przejęć z różnych sektorów gospodarki. Zapewniamy kompleksowe wsparcie od strukturyzacji transakcji pod względem prawnym i podatkowym, negocjacje term sheet, sporządzanie umów sprzedaży udziałów lub akcji i innej dokumentacji transakcyjnej (łącznie z listem ujawniającym) aż do zamknięcia transakcji.

 • Due diligence

  Nasi prawnicy doradzają w poprzedzających inwestycje badaniach prawnych spółek oraz vendor due diligence. Skupiamy się na zidentyfikowaniu głównych obszarów ryzyka oraz tego, jak je ograniczyć i zabezpieczyć w dokumentacji transakcyjnej. Zakres badania due diligence obejmuje zwykle następujące kwestie: nieruchomości, kontrakty handlowe, sprawy korporacyjne, kluczowe umowy, trwające postępowania sądowe, compliance i wszelkie inne istotne dla danej transakcji aspekty.

 • Rynki kapitałowe i doradztwo regulacyjne

  Zapewniamy naszym Klientom wsparcie prawne w zakresie tworzenia mechanizmów zgłaszania naruszeń (whistleblowing) oraz procedur compliance. Pomagamy przy tworzeniu i wdrażaniu kodeksów postępowania, polityk przejrzystości, zasad współpracy, polityk antydyskryminacyjnych, instrukcji dotyczących kontroli w spółce i działań podejmowanych przez organy władzy publicznej.

 • Kontrakty handlowe

  Doradzamy w przygotowaniu różnych kontraktów handlowych. Oferujemy kompleksowe wsparcie Klientów w procesie negocjacji warunków handlowych umów, przygotowaniach kontraktów oraz zabezpieczeniu jej wykonania, także na drodze postępowania sądowego. W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia transakcyjnego, oferujemy także usługi doradztwa podatkowego w ramach grupy Arena.

 • Zamówienia publiczne

  Oferujemy naszym Klientom wsparcie w zakresie zarówno udzielania jak i pozyskiwania zamówień publicznych. Pomagamy zamawiającym w przygotowaniu prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawcom pomagamy w weryfikacji dokumentacji przetargowej. Zapewniamy wsparcie zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i późniejszego wykonywania umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym przygotowanie środków ochrony prawnej i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą).

 • Prawo pracy, kontrakty menadżerskie

  Nasi prawnicy zapewniają kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym tworzenie umów o pracę, zakończenie stosunków pracy, ustanawiania pracowniczych zakazów konkurencji. Wspieramy Klientów także w zawieraniu kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych umów z członkami zarządu oraz kadrą menadżerską.

NEWSLETTER