Sprawdzony sposób zarządzania dokumentacją – SaldeoSMART

2. 05. 2024
Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość

Nawet najlepszy system opisywania dokumentów, bez możliwości przekazywania ich drogą elektroniczną, może zaowocować zagubieniem ważnego dokumentu i przestojem w realizacji zlecenia. Sprawne zarządzanie dokumentami staje się sprawą kluczową. Rozwiązanie tego problemu gwarantuje korzystanie z SaldeoSMART – nowoczesnego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Zalety SaldeoSMART

Korzystanie z SaldeoSMART:

  • eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych z faktury do systemu księgowego oraz sprawdzania z papierowym oryginałem, a zatem znacznie zmniejsza możliwość pomyłki;
  • oszczędza czas związany ze sporządzaniem i archiwizowaniem kopii dokumentów przekazywanych do biura rachunkowego, sporządzaniem zestawień i tabelek lub też konieczności kontaktowania się z księgowym, ilekroć potrzebne są dane zawarte na już przekazanej fakturze;
  • to również elektroniczne archiwum dokumentów, z którego można korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Wyszukiwanie potrzebnych danych jest dużo szybsze i łatwiejsze niż przeszukiwanie segregatorów, przygotowywanie kserokopii dokumentów czy tworzenie zestawień.

Korzyści z zastosowania SaldeoSMART

W naszym biurze rachunkowym codziennie testujemy platformę SaldeoSMART, dzięki czemu poznaliśmy szereg jej korzyści. Pozytywny wpływ na naszą pracę, jaki zauważyliśmy, to przede wszystkim:

  • Usprawniona komunikacja – szybka wymiana informacji: SaldeoSMART umożliwia nam natychmiastową wymianę dokumentów i informacji z Państwem. Dzięki temu nie tylko redukujemy czas oczekiwania na niezbędne dokumenty, ale także zwiększamy efektywność procesu komunikacyjnego.
  • Łatwy dostęp do dokumentów – centralne repozytorium dokumentów: Platforma zapewnia centralne miejsce przechowywania wszystkich dokumentów, co ułatwia zarządzanie nimi. Możemy szybko odnaleźć potrzebne informacje, co przekłada się na skrócenie czasu obsługi zapytań i potrzeb klientów.
  • Automatyzacja procesów – szybsza księgowość: SaldeoSMART oferuje możliwość automatycznego przetwarzania faktur i dokumentów księgowych. To znacznie przyspiesza proces księgowy, eliminując jednocześnie ryzyko popełnienia błędów.
  • Monitoring finansów – bieżące analizy i raporty: Dostęp do bieżących analiz finansowych oraz raportów ułatwia śledzenie kondycji finansowej Państwa firm. Dzięki temu jesteśmy w stanie skuteczniej doradzać i wspierać w podejmowaniu kluczowych decyzji.
  • Znaczne oszczędności czasu – efektywność czasowa: Używając SaldeoSMART, redukujemy czas poświęcany na ręczne przetwarzanie dokumentów, co umożliwia nam skoncentrowanie się na bardziej wartościowych zadaniach, takich jak doradztwo finansowe czy optymalizacja podatkowa.
  • Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami – ochrona danych: SaldeoSMART dba o bezpieczeństwo przesyłanych informacji, co jest kluczowe z punktu widzenia ochrony Państwa danych oraz zgodności z przepisami prawa.

Czy system wspólgra z KSeF?

Tak. SaldeoSMART współpracuje z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF), który według zapowiedzi, niedługo będzie dotyczyły każdego przedsiębiorstwa. Wdrożenie SaldeoSMART już dziś pozwoli na sprawniejsze sprostanie wymogom KSeF, gdy wejdzie w życie.

Elektroniczny obieg dokumentów zapewnia także środowiskową przyjazność. Redukcja zużycia papieru i energii, która wynika z korzystania z elektronicznych dokumentów, przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Jest to niezwykle cenna zaleta SaldeoSMART, która oddziałuje nie tylko na przedsiębiorstwo, ale wychodzi znacznie szerzej.

Jako Grupa Arena Advisory doceniamy możliwości jakie daje SaldeoSMART, dlatego zachęcamy Państwa do korzystania z tego systemu. Oferujemy pełne wsparcie wdrożeniowe w tym zakresie. Arena Digital, pod kątem informatycznym, zbada możliwości Państwa organizacji oraz wdroży rozwiązanie SaldeoSMART. Arena Accounting wesprze wiedzą merytoryczną od strony księgowej, tak by holistycznie objąć opieką obieg dokumentów w Państwa przedsiębiorstwie.

Autor:

Magdalena specjalizuje się w optymalizacji procesów, współpracy dla obszaru księgowego z uwzględnieniem specyfiki programów księgowych, zarządzeniem oddziałem i zespołami księgowymi. Wspierała klientów w procesach controlingowych oraz audytach. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu i automatyzacji procesów księgowych.
Magdalena podczas swojej kariery zdobyła doświadczenie zarówno w korporacjach jak i w biurach rachunkowych.
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego w Lubelskiej Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie. Ukończyła także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Rachunkowość i Podatki w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Ukończyła także podyplomowe studia
z Rachunkowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

NEWSLETTER