Współpraca merytoryczna Arena Tax z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną

17. 03. 2022
Szkolenia i konferencje

Grupa Arena Advisory kontynuuje współpracę merytoryczną z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Po raz kolejny, nasi eksperci spotkali się z przedsiębiorcami i inwestorami zrzeszonymi w WSSE „Invest-Park” podczas merytorycznych webinarów.

25 stycznia eksperci z Arena Tax przeprowadzili szkolenie, przybliżające zmiany w podatku VAT, które weszły w życie w 2022 roku.

Na webinarze zostały omówione między innymi kwestie związane ze zmianami w podatkach, jakie wprowadził Nowy Ład.w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS), obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych, szeroko komentowany pakiet Slim VAT 2, a także nowa kategoria podatkowa – tzw. Grupa VAT,  czyli rozwiązanie mające na celu uproszczenie rozliczeń pomiędzy podmiotami należącymi do jednej grupy.

Agenda webinaru:

  1. Nowy Ład a zmiany w podatku od towarów i usług
  2. Grupy VAT – nowa kategoria podatników
  3. Kasy online i płatności bezgotówkowe
  4. Faktury ustrukturyzowane
  5. Zmiany w strukturze JPK_VAT

Spotkanie prowadzili Tax Manager Przemysław Roszkowski oraz Senior Tax Consultant Ewelina Pluta.

W dniu 17 marca odbył się natomiast webinar, którego celem było omówienie ulgi na nowe inwestycje, która została zmieniona z dniem 1 stycznia 2022 r. Podczas spotkania zaprezentowana została nowa mapa pomocy oraz kryteria ubiegania się o ulgę. Dodatkowo poruszone zostały zagadnienia praktyczne, które ukształtowały się w ostatnim czasie wraz z przedstawieniem interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądowych w wybranych kwestiach. Na szkoleniu inwestorzy Strefy mogli poznać:

1. Warunki skorzystania z zwolnienia:

a) Zmiany w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej,

b) Kryteria ilościowe,

c) Kryteria jakościowe.

2. Zasady prowadzenia działalności wyodrębnienie:

a) Działalności strefowej,

b) Działalności niestrefowej.

3. Koszty kwalifikowane:

a) Podstawowe zasady – kasowa czy memoriałowa,

b) Ewidencja,

c) Zaliczki i przedpłaty.

4. Praktyka organów interpretacyjnych:

a) Interpretacje indywidualne,

b) Wyroki sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Webinar poprowadziła Tax Partner Dominika Ramírez-Wołkiewicz oraz Monika Michalak – Senior Tax Consultant  w zespole podatkowym.

NEWSLETTER