Fiskus na wysokich obrotach – wzrasta liczba i efektywność kontroli podatkowych w podatku u źródła

22. 04. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Postępowania podatkowe stają się dla podatników coraz bardziej uciążliwe – są czasochłonne oraz wiążą się z istotnymi kosztami. W ostatnich latach możemy obserwować intensyfikację działań organów podatkowych, które nie tylko sprawniej prowadzą kontrole podatkowe czy kontrole celno – skarbowe, ale ustalają wyższy średni domiar dla podatników. W ramach przeprowadzanych dotąd kontroli można także wskazać na rozliczenia, których weryfikację fiskus upodobał sobie najbardziej. Z pewnością należy do nich podatek u źródła.

Tylko teoria?

Nasze doświadczenia znajdują potwierdzenie w informacjach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów oraz publikacjach innych ekspertów z zakresu prawa podatkowego. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, urzędy celno-skarbowe w 2023 r. doprowadziły do zwiększenia liczby kontroli podatku u źródła względem 2021 r. Wynikiem tych kontroli są także wyższe ustalenia, które w 2023 r. przekroczyły 650 mln zł (w porównaniu do ok. 59 mln zł w 2021 roku stanowi to istotny wzrost). Na podstawie powyższych informacji wzrósł także średni domiar. W 2023 r. osiągnął około 3,2 mln zł, dla porównania w 2021 r. średni domiar wynosił około 684 tys. zł.

Wyniki kontroli w konkretnych branżach

Wyniki kontroli podatkowych mogą być jednak w wielu przypadkach znaczniej dotkliwe dla podatników. Przykładowo, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez KAS, w wyniku kontroli w ostatnich latach został określony domiar dla spółki z branży:

  • nieruchomości, w wysokości ponad 20 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, z tytułu wypłaconych odsetek od pożyczki (z czego jedynie blisko 14 mln zł stanowiła sama zaległość podatkowa).
  • usług telekomunikacyjnych, w wysokości 10,5 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę (jedynie niemal 7 mln zł stanowiła sama zaległość podatkowa), z tytułu dywidendy wypłaconej spółce matce z Luksemburga.
  • farmaceutycznej, w wysokości 18 mln zł zaległego podatku wraz z odsetkami, z tytułu opłat licencyjnych wypłacanych irlandzkiemu udziałowcowi zgodnie z umową zawartą na nierynkowych warunkach.
  • internetowej, w wysokości blisko 34 mln zł zaległego podatku wraz z odsetkami, z tym tytułu opłat licencyjnych przekazanych podmiotowi powiązanemu w Holandii, który nie był rzeczywistym odbiorcą tych należności. Ponadto należności odsetkowe z tytułu umowy pożyczki, wypłacane podmiotowi powiązanemu z Francji, nie miały charakteru rynkowego i nie mogły być objęte zwolnieniem z podatku u źródła.

Na co należy zwrócić uwagę?

Z naszych obserwacji wynika, że organy podatkowe wydają się być coraz bardziej skoncentrowane na wybranych obszarach rozliczeń podatników takich jak podatek u źródła. Skuteczniej także typują podatników do kontroli. Nie bez znaczenia jest fakt, że wraz z wzrostem obowiązków sprawozdawczych organy podatkowe posiadają na temat podatnika większą wiedzę. Z naszych doświadczeń wynika, że częstym powodem wszczęcia czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej okazuje się pewna niezgodność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Szczególnie względem złożonego zeznania podatkowego. Częstym powodem wszczęcia kontroli jest zbyt uproszczone ujęcie pewnych zdarzeń gospodarczych w przedstawianych do dyspozycji administracji podatkowej dokumentach. To z kolei wiąże się z niekorzystnym dla podatnika wynikiem kontroli.

Warto zwrócić uwagę na problemy wynikające z obowiązku weryfikacji prawidłowości zastosowanego zwolnienia w podatku u źródła lub preferencyjnej stawki podatku. Eksperci Arena Tax wskazują, że w ostatnim czasie dla organów podatkowych kluczowe stało się badanie substratu majątkowo-osobowego oraz statusu rzeczywistego beneficjenta podatników. Organy podatkowe coraz częściej zwracają uwagę na przesłankę otrzymania danej należności dla własnej korzyści i przesłankę pośrednika. Należy także zwrócić uwagę na pewną zależność między powyższymi przesłankami.

Zawiłe przepisy? Eksperci Arena Tax rozwiążą każdy problem

Konfrontacja z fiskusem jest niestety często kosztowna i długotrwała. Aby uniknąć tego typu problemów, warto zweryfikować najczęściej kwestionowane obszary rozliczeń oraz wprowadzić odpowiednie procedury podatkowe. Będą one świadczyć o dochowaniu przez podatnika należytej staranności. Kluczowe jest także zweryfikowanie aktualności oraz kompletności posiadanych przez podatnika dokumentów, a także sporządzenie odpowiedniej dokumentacji defense file. Eksperci Arena Tax oferują Państwu swoje wsparcie w powyższym zakresie.

Autorzy:

Dawid Zarębski
Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych i celno–skarbowych. Prowadził także postępowania kontrolne oraz postępowania sądowo – administracyjne. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. W szczególności w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza również w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz w zakresie MDR. Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki.


Michał specjalizuje się w obszarze podatków dochodowych oraz opodatkowania międzynarodowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia Klienta przy realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Zajmuje się również sporządzaniem dokumentacji defense file, a także przeprowadzaniem przeglądów podatkowych due diligence. Uczestniczył w licznych projektach związanych z bieżącym doradztwem, reorganizacjami, compliance, kontrolami podatkowymi oraz postępowaniami. Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Michał zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących firmach doradztwa podatkowego oraz w Ministerstwie Finansów. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego.

NEWSLETTER