Webinar: Wybrane zmiany w Polskim Ładzie – praktyczne aspekty

7. 03. 2022
Szkolenia i konferencje

Od stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać przepisy w ramach pakietu zmian do wielu ustaw, w tym również podatkowych – Polski Ład. Doradcy podatkowi Arena Tax zapraszają na merytoryczne spotkanie, podczas którego w praktyczny sposób zostaną omówione wybrane aspekty wprowadzone w ramach pakietu Polski Ład.

Termin spotkania:

Wtorek, 29 Marca 2022, początek godz. 10:00

Agenda spotkania:

 1. Opodatkowanie ryczałtem dochodów spółek tzw. „estoński CIT” – kto i kiedy może skorzystać?
 • Podstawowe zagadnienia
 • Podmioty mogące stosować tzw. „estoński CIT”
 • Kryteria możliwości skorzystania z zryczałtowanego opodatkowania
 • Przedmiot i podstawa opodatkowania
 • Obliczanie wysokości podatku
 • Terminy płatności ryczałtu
 • Zaliczki na wypłatę dywidendy w tzw. „estońskim CIT”
 • Zakończenie stosowania opodatkowaniem zryczałtowanym i utrata prawa do jego stosowania
 • Konsekwencje wyboru stosowania ryczałtu
 1. Podatek minimalny tzw. podatek przychodowy – czy dodatkowe obciążenia będą stosowane wobec spółki?
 • Zakres podmiotowy
 • Podmioty objęte podatkiem minimalnym
 • Podmioty wyłączone z podatku minimalnego
 • Obliczenie straty i udziału przychodu w dochodzie
 • Stawka podatku
 • Ustalenie podstawy opodatkowania
 • Obliczenie i rozliczenie podatku minimalnego
 1. Nowe ulgi podatkowe wprowadzone 1.01.2022 r. – o czym warto pamiętać i jak poprawić płynność finansową?
 • Ulga na prototyp
 • Ulga na robotyzację
 • Ulga na innowacyjnych pracowników
 • Ulga na ekspansję.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegenci:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Doradca podatkowy, Radca prawny.

Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych.

Monika Michalak

Doktor nauk prawnych.

Monika specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Podczas swojej kariery zawodowej Monika zajmowała się bieżącym doradztwem podatkowym dla małych, średnich i dużych firm obejmującym swym zakresem podatek VAT, CIT – w tym WHT, PIT oraz podatki i opłaty lokalne. Uczestniczyła również w szeregu projektów obejmujących m.in.: wsparcie podczas wdrażania nowych rozwiązań wynikających z nowelizacji przepisów podatkowych oraz aktualizacji procedur podatkowych. Monika ma doświadczenie w zakresie wdrażania ulg podatkowych, w szczególności ulgi IP Box.

NEWSLETTER