Dawid Zarębski

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 13656) oraz radca prawny (nr wpisu Lb-1952). Dawid posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe związane z reprezentowaniem klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz bieżącym doradztwem podatkowym.

Praca zawodowa i edukacja

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych i celno–skarbowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, w szczególności w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza również w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz w zakresie MDR.

Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.

Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Języki

polski, angielski

NEWSLETTER