Agata Paul

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12149) oraz radca prawny (nr wpisu Lb–1507) z 18-letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym i prawnym. 

Praca zawodowa i edukacja

Agata specjalizuje się w problematyce planowania podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych.

Agata uczestniczy także w projektach z obszaru implementacji ulg podatkowych m.in. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ulgi na innowacyjnych pracowników, IP Box. Ponadto Agata wspiera klientów w zakresie kompleksowych audytów w podatku od nieruchomości.

Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej, nieruchomościowej i informatycznej. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej oraz współautorem publikacji „Zamknięcie roku 2022” (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2022). Wieloletni wykładowca; m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Języki

polski, angielski

 

 

NEWSLETTER