Uproszczony podatek dochodowy dla płatników CIT

Uproszczony podatek dochodowy dla płatników CIT

Płatnikom podatku CIT przysługuje prawo do skorzystania z uproszczonego sposobu wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Informację o wyborze tej formy wpłaty zaliczek przekazuje się do Urzędu Skarbowego w momencie składania zeznania rocznego. Wybór ten ma charakter...