Niższe limity podatkowe w 2024r.

20. 11. 2023
Podatki,Artykuły,Alert

Kwoty limitów podatkowych wyrażonych w euro przelicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października. W tym roku na dzień 2 października 2023 r. kurs wyniósł 4,6091 zł. Jest on niższy niż w 2022 r., w którym kurs wynosił 4,8272 zł. Czekają nas niższe limity podatkowe w 2024 r.

W konsekwencji w 2024 r. mniej podatników skorzysta z takich preferencji jak:

  • korzyści wynikające ze statusu małego podatnika CIT/PIT,
  • korzyści wynikające ze statusu małego podatnika VAT,
  • możliwość rozliczenia kwartalnego VAT,
  • jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis,
  • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • uniknięcie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.

Niższe limity podatkowe w 2024 r. – poniżej prezentujemy limity, jakie obowiązywały będą podatników w 2024r.

Preferencja
Limit EURO
Limit PLN
Status małego podatnika CIT/PIT
• kwartalne opłacanie zaliczek,
• możliwość jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych,
• stawka 9% (dla podatników CIT).
2 000 000
9 218 200
Status małego podatnika VAT
• kwartalne rozliczenie podatku.
2 000 000
9 218 200
Status małego podatnika VAT prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu.
45 000
207 000
Podatnik ryczałtu od dochodów spółek uprawniony do kwartalnych rozliczeń VAT.
4 000 000
18 436 400
Jednorazowa amortyzacja (pomoc de minimis).
50 000
230 455
Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
2 000 000
9 218 200
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
200 000
921 820
Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości przez osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku.
2 000 000
9 218 200

Doradca podatkowyRadca prawny

Agata specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z obsługą procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych oraz planowaniu podatkowym.

Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej i nieruchomościowej.

Agata jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej. Jest współautorem publikacji Zamknięcie roku 2021 (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2021).

Wieloletni wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w dużej spółce audytorskiej oraz kancelariach prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER