15. 12. 2023

Kto jest zobowiązany do składania raportów...

Obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych wobec NBP dotyczy zarówno osób prawnych, jak i fizycznych mających swoją siedzibę na obszarze Polski (rezydentów), które prowadzą transakcje [...]
20. 11. 2023

Niższe limity podatkowe w 2024r.

Kwoty limitów podatkowych wyrażonych w euro przelicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października. W tym roku na dzień 2 października 2023 r. kurs [...]
Pages