20. 11. 2023

Niższe limity podatkowe w 2024r.

Kwoty limitów podatkowych wyrażonych w euro przelicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października. W tym roku na dzień 2 października 2023 r. kurs [...]
Pages