Faktury elektroniczne ustrukturyzowane już w 2021 roku?

15. 12. 2020
Faktury ustrukturyzowane
Alert

Rok 2020 okazał się wyjątkowo wymagający dla przedsiębiorców ze względu na liczne zmiany w regulacjach podatkowych oraz ogłoszone plany na wprowadzenie kolejnych w roku 2021. Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT, podatek cukrowy czy podatek od plastiku to tylko niektóre z wyzwań czekających polskie firmy w najbliższej przyszłości. Jak się jednak okazuje, to nie koniec nowości, ponieważ koniec bieżącego roku niesie ze sobą kolejne projekty zmian.

4 grudnia 2020 w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT. Wynika z niego, że Ministerstwo Finansów przygotowuje nową formę dokumentów księgowych –  faktury ustrukturyzowane, oraz nowy system teleinformatyczny – Krajowy System e-Faktur (KSeF). Według projektu rządowego, nowe rozwiązania pojawią się na rynku już w 2021 roku.

Faktury ustrukturyzowane to nowy system faktur elektronicznych jednolity w skali kraju. U-faktury staną się jedną z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych oraz elektronicznych. Funkcjonowanie faktur ustrukturyzowanych ma na celu automatyczne przekazywanie i przetwarzanie danych z faktur między systemami księgowymi instytucji publicznych (zamawiających) a systemami księgowymi przedsiębiorców (wykonawców), co ma uprościć i usprawnić rozliczenia oraz odciążyć pracę człowieka w tym zakresie.

System będzie służył do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłał komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia lub braku możliwości wystawienia faktury. Dzięki skorzystaniu z tego systemu podatnicy będą zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur

– czytamy w komunikacie na stronie internetowej kancelarii premiera.

Według Ministerstwa Finansów, u-Faktury przyczynią się do uproszczenia procesu kontroli rozliczeń przedsiębiorców dzięki możliwości zdalnego monitorowania obrotu dokumentowanego fakturami przez organy skarbowe. Skutkiem wprowadzenia nowego systemu będzie też prawdopodobnie zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu. Na ten moment stosowanie u-Faktur nie będzie dla firm obligatoryjne, jednak może stać się obowiązkowe w momencie uzyskania przez rząd odpowiedniej zgody Komisji Europejskiej.

Dla tych, którzy zdecydują się na wystawianie i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą ministerialnej platformy, rząd zapowiada zachętę w postaci korzyści podatkowych. Podatnicy, którzy w całym okresie rozliczeniowym będą wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane, uzyskają skrócony z 60 dni do 45 dni termin zwrotu podatku VAT.

NEWSLETTER