Kadry i płace

Pomagamy zwiększyć efektywność zarządzania obszarem kadrowo-płacowym, przenosząc te zadania na zewnątrz firmy z pełnym zachowaniem zgodności z prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi. Zapewniamy redukcję kosztów, ograniczenie ryzyka operacyjnego i większe zaangażowanie zasobów w główną działalność biznesową.

Płace

W zakresie płac oferujemy kompleksową obsługę, która ma na celu ułatwienie zarządzania wynagrodzeniami i zapewnienie zgodności z przepisami prawa pracy. Nasze usługi obejmują szeroki zakres działań, które wspierają przedsiębiorstwa w prawidłowym naliczaniu i raportowaniu wynagrodzeń, a także w zarządzaniu relacjami z instytucjami kontrolnymi.

9

Kalkulacja wynagrodzenia dla pracowników klienta na podstawie przedstawionej ewidencji czasu pracy.

9

Naliczanie wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków płatnych przez ZUS.

9

Obsługa rachunków zleceń agentów.

9

Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji i formularzy związanych z ubezpieczeniami społecznymi i podatkiem dochodowym.

9

Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników klienta.

9

Asysta i współpraca przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

Co o nas mówią klienci

“Polecamy Arena Advisory jako sprawdzoną firmę doradczą w zakresie podatkowym, posiadającą wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pracowników z doświadczeniem w świadczeniu bieżącego doradztwa podatkowego, analiz podatkowych oraz skutecznego wdrażania ulgi badawczo-rozwojowej”.

Kierownik działu księgowości
Firma produkcyjna z branży przemysłu ciężkiego

Co o nas mówią klienci

“Doradcy podatkowi i specjaliści Arena Advisory fachowo i kompletnie wspierali nas w ramach swoich specjalizacji. Dotychczasowa współpraca pokazuje, jak Arena Advisory indywidualnie dopasowuje swoje usługi do potrzeb klienta”.

Prezes zarządu
Firma z branży FMCG

Co o nas mówią klienci

“Cenimy sobie, że podczas współpracy z Arena Advisory w każdym momencie możemy liczyć na fachową poradę i szybkie rekomendacje, a także polegać na doświadczeniu dedykowanego zespołu. Szczególnie doceniamy również specjalistyczną wiedzę z zakresu doradztwa prawno-podatkowego dla branży finansowej i technologicznej”.

Tax & Accounting Owner
Firma z branży technologicznej

Co o nas mówią klienci

“Rekomendujemy Arena Advisory jako sprawdzoną spółkę doradztwa w zakresie cen transferowych, dysponującą wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą pracowników oraz różnymi bazami danych i narzędziami do skutecznego wsparcia procesu zarządzania obszarem cen transferowych w działalności gospodarczej podmiotu”.

Członek zarządu
Firma z branży finansowej

Co o nas mówią klienci

“Arena Advisory to odpowiedzialny Partner we współpracy, a prace wykonywane przez ich zespół cechują się najwyższą jakością oraz pełnym profesjonalizmem”.

Członek zarządu ds. finansowych
Firma produkcyjna

Co o nas mówią klienci

“Świadczone usługi zostały dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb, a wykonane dotychczas prace cechują się terminowością i najwyższą rzetelnością. Pracownicy Arena Advisory wykazali się ponadto dużym zaangażowaniem przy realizowanych czynnościach”.

Członek zarządu
Firma z branży ochrony zdrowia

Co o nas mówią klienci

“Specjaliści z Arena Digital zapewnili nam kompleksowe wsparcie zgodnie ze swoimi specjalizacjami. Dotychczasowa współpraca wyraźnie pokazuje, że Arena Advisory dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta. W trakcie realizacji projektu dedykowany zespół specjalistów wykazał się wysokim zaangażowaniem i dokładnością”.

Prezes zarządu
Firma z branży IT

Kadry

W zakresie obsługi kadrowej oferujemy wsparcie, które obejmuje wszystkie aspekty zarządzania dokumentacją pracowniczą oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa pracy. Nasze usługi mają na celu uproszczenie procesów kadrowych i zapewnienie prawidłowego prowadzenia akt osobowych.

9

Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych.

9

Sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy) oraz umów zlecenia i o dzieło.

9

Rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin w ZUS.

9

Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych.

9

Informowanie o konieczności przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich pracowników.

9

Informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP i szkoleń PPoż.

Potrzebujesz pomocy w zakresie kard i płac?

Skontaktuj się z nami już teraz, wypełniając formularz kontaktowy, aby uzyskać wsparcie od doświadczonych ekspertów Arena Advisory.

ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa

Oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na: