Księgowość

Oferujemy kompleksową obsługę księgową, kadrowo-płacową, sprawozdawczą i doradczą, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając wysoką jakość i pełne zrozumienie potrzeb biznesowych. Nasz zespół obsługuje start-upy, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, zarówno polskie, jak i międzynarodowe.

Doradztwo księgowe i finansowe

9

Rozwiązujemy problemy księgowe i pozyskujemy informacje finansowe.

9

Oferujemy kompleksowe usługi raportowania dla celów zarządczych, w tym analizy portfela instrumentów finansowych i rachunku wyników.

9

Gwarantujemy kompleksowe usługi EMIR compliance, obejmujące pełny outsourcing procesu raportowania transakcji do repozytorium, dostosowane do potrzeb klienta.

9

Zapewniamy wsparcie w spełnianiu wymogów legislacyjnych zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości oraz innymi regulacjami prawnymi.

9

Oferujemy wsparcie przy implementacji rozliczeń księgowych i podatkowych instrumentów finansowych w systemach transakcyjnych i księgowych.

9

Zapewniamy wdrożenie MSSF z poradami dotyczącymi not objaśniających w bilansie oraz odpowiednią dokumentacją.

9

Stosujemy metodyki kalkulacji i ujęcia odpisów aktualizujących wartość portfela instrumentów dłużnych zgodnie ze standardami rynkowymi i prawnymi.

Przygotowanie rozliczeń podatkowych

Oferujemy usługi w zakresie sprawozdawczości podatkowej, wspierając klientów w zakresie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kalkulacji podatku VAT oraz sporządzania i składania deklaracji podatkowych.
Dodatkowo przeprowadzamy przeglądy obecnej kalkulacji podatkowej. Eksperci Arena Accounting sporządzają także deklaracje podatkowe ujmując dogłębny przegląd poprawności danych.

Co o nas mówią klienci

“Polecamy Arena Advisory jako sprawdzoną firmę doradczą w zakresie podatkowym, posiadającą wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pracowników z doświadczeniem w świadczeniu bieżącego doradztwa podatkowego, analiz podatkowych oraz skutecznego wdrażania ulgi badawczo-rozwojowej”.

Kierownik działu księgowości
Firma produkcyjna z branży przemysłu ciężkiego

Co o nas mówią klienci

“Doradcy podatkowi i specjaliści Arena Advisory fachowo i kompletnie wspierali nas w ramach swoich specjalizacji. Dotychczasowa współpraca pokazuje, jak Arena Advisory indywidualnie dopasowuje swoje usługi do potrzeb klienta”.

Prezes zarządu
Firma z branży FMCG

Co o nas mówią klienci

“Cenimy sobie, że podczas współpracy z Arena Advisory w każdym momencie możemy liczyć na fachową poradę i szybkie rekomendacje, a także polegać na doświadczeniu dedykowanego zespołu. Szczególnie doceniamy również specjalistyczną wiedzę z zakresu doradztwa prawno-podatkowego dla branży finansowej i technologicznej”.

Tax & Accounting Owner
Firma z branży technologicznej

Co o nas mówią klienci

“Rekomendujemy Arena Advisory jako sprawdzoną spółkę doradztwa w zakresie cen transferowych, dysponującą wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą pracowników oraz różnymi bazami danych i narzędziami do skutecznego wsparcia procesu zarządzania obszarem cen transferowych w działalności gospodarczej podmiotu”.

Członek zarządu
Firma z branży finansowej

Co o nas mówią klienci

“Arena Advisory to odpowiedzialny Partner we współpracy, a prace wykonywane przez ich zespół cechują się najwyższą jakością oraz pełnym profesjonalizmem”.

Członek zarządu ds. finansowych
Firma produkcyjna

Co o nas mówią klienci

“Świadczone usługi zostały dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb, a wykonane dotychczas prace cechują się terminowością i najwyższą rzetelnością. Pracownicy Arena Advisory wykazali się ponadto dużym zaangażowaniem przy realizowanych czynnościach”.

Członek zarządu
Firma z branży ochrony zdrowia

Co o nas mówią klienci

“Specjaliści z Arena Digital zapewnili nam kompleksowe wsparcie zgodnie ze swoimi specjalizacjami. Dotychczasowa współpraca wyraźnie pokazuje, że Arena Advisory dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta. W trakcie realizacji projektu dedykowany zespół specjalistów wykazał się wysokim zaangażowaniem i dokładnością”.

Prezes zarządu
Firma z branży IT

Usługi ksiegowe

Oferujemy kompleksową księgowość zgodnie z lokalnymi standardami lub IFRS/US GAAP, używając zaawansowanego systemu księgowego. Zapewniamy dostosowanie planu kont, obsługę wielu walut i języków, automatyczne kalkulacje podatkowe i raportowanie finansowe, integrując moduły kadrowo-płacowe i środków trwałych oraz dostęp online. Aktywnie analizujemy dane, identyfikując kluczowe kwestie księgowe i ryzyka podatkowe, wspierając klientów podczas audytów i kontroli podatkowych.

Rozwiń aby zobaczyć co jeszcze oferujemy w ramach usług księgowych:
 • Prowadzenie w imieniu klienta i na jego rzecz ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Dostarczanie ww. deklaracji do urzędów skarbowych.
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 z późn. zm.).
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, IFRS lub przyjętymi normami grup kapitałowych.
 • Sporządzanie raportów dla celów zarządczych.
 • Wsparcie klientów w projektach czasowych w różnych obszarach i potrzebach (księgowa, główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy).
 • Przekazywanie klientowi informacji o jego zobowiązaniach budżetowych w sposób pozwalający na terminowe uregulowanie tych zobowiązań.
 • Reprezentowanie klienta przed urzędami skarbowymi i innymi urzędami.

Kadry i płace

Nasze rozwiązania pozwolą zwiększyć efektywność zarządzania obszarem kadrowo-płacowym, przenosząc te zadania na zewnątrz firmy z pełnym zachowaniem zgodności z prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi. Zapewnią również redukcję kosztów, ograniczenie ryzyka operacyjnego i większe zaangażowanie zasobów w główną działalność biznesową.

Potrzebujesz pomocy z rozliczeniami podatkowymi i księgowością?

Skontaktuj się z nami już teraz, wypełniając formularz kontaktowy, aby uzyskać wsparcie od doświadczonych ekspertów Arena Advisory.

ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa

Oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na: