Doradztwo podatkowe

Arena Tax jest licencjonowaną spółką doradztwa podatkowego.
Wspomagamy polskie firmy oraz podmioty międzynarodowe, między innymi w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatków międzynarodowych. Naszym celem jest dostarczanie Klientom mierzalnej wartości dodanej. Priorytetem jest dostarczanie usług, które wymagają minimalnego wkładu aktywów, takich jak czas, ze strony naszych partnerów.

Ulgi podatkowe

9

Ulga na badania i rozwój

Ulga B+R pozwala przedsiębiorcom obniżyć podstawę opodatkowania o koszty kwalifikowane związane z działalnością badawczo-rozwojową.
Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia ulgi B+R.

9

IP Box

Ulga IP Box pozwala na opodatkowanie kwalifikowanego dochodu z praw własności intelektualnej stawką 5%. Eksperci Arena Tax pomagają oszacować oszczędności z ulg oraz wspierają we wdrażaniu narzędzi umożliwiających korzystanie z preferencji podatkowych.

9

Wspieranie nowych inwestycji

Ulga na wsparcie nowych inwestycji pozwala przedsiębiorcom na zwolnienie części dochodu od podatku dochodowego, wspierając nowe, planowane przedsięwzięcia lub rozszerzenie istniejących. Arena Tax oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu tej ulgi.

Kompleksowe wdrażanie rozwiązań podatkowych

Zarządzamy projektem całościowo: identyfikujemy rozwiązania, określamy czas realizacji, wyznaczamy skład zespołu o największym doświadczeniu w danej usłudze, ustalamy budżet i niezbędne zasoby zewnętrzne. Doświadczenie ekspertów Arena Advisory i ich kompleksowe podejście sprawiają, że skutecznie realizujemy projekty dla klientów, zapewniając bezpieczne, efektywne i prawidłowe rozliczenia podatkowe.

Co o nas mówią klienci

“Polecamy Arena Advisory jako sprawdzoną firmę doradczą w zakresie podatkowym, posiadającą wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pracowników z doświadczeniem w świadczeniu bieżącego doradztwa podatkowego, analiz podatkowych oraz skutecznego wdrażania ulgi badawczo-rozwojowej”.

Kierownik działu księgowości
Firma produkcyjna z branży przemysłu ciężkiego

Co o nas mówią klienci

“Doradcy podatkowi i specjaliści Arena Advisory fachowo i kompletnie wspierali nas w ramach swoich specjalizacji. Dotychczasowa współpraca pokazuje, jak Arena Advisory indywidualnie dopasowuje swoje usługi do potrzeb klienta”.

Prezes zarządu
Firma z branży FMCG

Co o nas mówią klienci

“Cenimy sobie, że podczas współpracy z Arena Advisory w każdym momencie możemy liczyć na fachową poradę i szybkie rekomendacje, a także polegać na doświadczeniu dedykowanego zespołu. Szczególnie doceniamy również specjalistyczną wiedzę z zakresu doradztwa prawno-podatkowego dla branży finansowej i technologicznej”.

Tax & Accounting Owner
Firma z branży technologicznej

Co o nas mówią klienci

“Rekomendujemy Arena Advisory jako sprawdzoną spółkę doradztwa w zakresie cen transferowych, dysponującą wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą pracowników oraz różnymi bazami danych i narzędziami do skutecznego wsparcia procesu zarządzania obszarem cen transferowych w działalności gospodarczej podmiotu”.

Członek zarządu
Firma z branży finansowej

Co o nas mówią klienci

“Arena Advisory to odpowiedzialny Partner we współpracy, a prace wykonywane przez ich zespół cechują się najwyższą jakością oraz pełnym profesjonalizmem”.

Członek zarządu ds. finansowych
Firma produkcyjna

Co o nas mówią klienci

“Świadczone usługi zostały dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb, a wykonane dotychczas prace cechują się terminowością i najwyższą rzetelnością. Pracownicy Arena Advisory wykazali się ponadto dużym zaangażowaniem przy realizowanych czynnościach”.

Członek zarządu
Firma z branży ochrony zdrowia

Co o nas mówią klienci

“Specjaliści z Arena Digital zapewnili nam kompleksowe wsparcie zgodnie ze swoimi specjalizacjami. Dotychczasowa współpraca wyraźnie pokazuje, że Arena Advisory dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta. W trakcie realizacji projektu dedykowany zespół specjalistów wykazał się wysokim zaangażowaniem i dokładnością”.

Prezes zarządu
Firma z branży IT

9

Transakcje połączeń i przejęć (M&A)

Eksperci Arena Tax oferują kompleksową obsługę doradczą przy zakupie i sprzedaży spółek, przedsiębiorstw lub ich części, fuzjach, przejęciach oraz podziałach podmiotów gospodarczych. Wsparcie obejmuje negocjacje, proces due diligence oraz zamknięcie transakcji, zarówno przy przejęciach, jak i zbywaniu części biznesu.

9

Przeglądy podatkowe, due diligence

Przeprowadzamy przeglądy podatkowe, aby zweryfikować rozliczenia, zidentyfikować ryzyko i wprowadzić korzystne zmiany. Analiza przeglądu pomaga w korygowaniu nieprawidłowości i zarządzaniu ryzykiem, często przynosząc oszczędności. W procesach fuzji i przejęć (M&A) przeprowadzamy przeglądy due diligence dla zbywców i nabywców.

9

Działalność w ramach przedsiębiorstw powiązanych

Analizujemy strukturę naszych partnerów pod kątem finansowania, cienkiej kapitalizacji i zagranicznych spółek kontrolowanych. W przypadku planowanej reorganizacji grupy, Arena Tax pomoże zarządzać ryzykami podatkowymi. Specjalizujemy się w projektach reorganizacyjnych, zarówno w Polsce, jak i transgranicznie.

9

Wsparcie przy kontrolach podatkowych i skarbowych

Arena Tax posiada zespół ekspertów prawnych i podatkowych, który wspiera klientów podczas kontroli i postępowań podatkowych, odwoławczych oraz sądowych. Reprezentujemy naszych partnerów przed organami podatkowymi i skarbowymi na każdym etapie postępowania.

9

Doradztwo bieżące oraz ad-hoc sposobem na bezpieczne rozliczanie podatków

Panaceum na złożone i zmieniające się przepisy podatkowe to możliwość ad-hoc kontaktu z licencjonowanym doradcą podatkowym, który zna biznes i szybko reaguje na zmiany przepisów. Wsparcie obejmuje CIT, VAT, inne polskie podatki, ordynację podatkową oraz zagadnienia operacyjne przedsiębiorców.

9

Parametryzacja systemów

Zapewniamy skuteczne rozwiązania dla działalności prowadzonej za pośrednictwem transakcyjnych systemów informatycznych, w tym usług finansowych, niematerialnych, pośrednictwa w usługach oraz handlu B2B i B2C. Oferujemy audyt i parametryzację systemów pod względem podatkowym i rachunkowym, aby zarządzać ryzykami podatkowymi i znaleźć oszczędności dla naszych klientów.

Działalność międzynarodowa

Czasami konieczne jest opracowanie nowej lub zmiana istniejącej struktury międzynarodowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w polskich i międzynarodowych podatkach, oferujemy bezpieczne, spójne i efektywne rozwiązania dostosowane do Państwa modelu biznesowego.

Potrzebujesz pomocy w zakresie zarządzania podatkami?

Skontaktuj się z nami już teraz, wypełniając formularz kontaktowy, aby uzyskać wsparcie od doświadczonych specjalistów Arena Advisory.

ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa

Oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na: