Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z grupy Arena Advisory (tj. Arena Tax sp. z o. o., Arena Accounting sp. z o.o., Arena Digital S.A. Arena Legal Fintex sp. z o.o. sp.k.) z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty z grupy spółek Arena  tj.  Arena Tax sp. z o. o., Arena Accounting sp. z o.o., Arena Digital S.A. Arena Legal Fintex sp. z o.o. sp.k. w celu uczestnictwa w webinarze, przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez ww. spółki z grupy Arena Advisory za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych (odpowiednio), lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty przekazania przez Ciebie danych osobowych. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez spółki z grupy Arena Advisory. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Ponadto, w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Ci prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania treści marketingowych.

W celu skorzystania z powyższych praw lub w przypadku innych kwestii dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@arenaadvisory.com lub pod numerem telefonu +48 22 102 21 30.

Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla celów uczestnictwa w webinarze oraz kierowania treści marketingowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany