W ostatnim czasie informowaliśmy o niekorzystnych zmianach podejścia Ministerstwa Finansów w zakresie wykorzystywania oświadczeń dotyczących podatku u źródła. Na stronie rządowego centrum legislacji pojawił się projekt z 27 czerwca 2022 r. który ma doprecyzować aktualne przepisy, niestety dopiero z początkiem 2023 r. Do tego czasu do wypłat podlegających podatkowi u źródła płatnicy będą musieli stosować aktualne przepisy – niekorzystnie interpretowane przez organy podatkowe.

Zaprezentowany projekt nie odnosi się w żaden sposób do wypłat dokonywanych w 2022 r., a co za tym idzie nie porządkuje sytuacji płatników wypłacających należności podlegające podatkowi u źródła w 2022 r. Jest to szczególnie niekorzystne w kontekście wspomnianego podejścia Ministerstwa Finansów, które zasugerowało w założeniach do projektu, że obecnie złożenie oświadczenia WH-OSC pozwalałoby nie stosować mechanizmu pay and refund przez miesiąc przekroczenia limitu płatności WHT wynoszącego 2 mln zł a następnie jedynie przez trzy kolejne miesiące.

Wątpliwości jakie się pojawiły pozostają zatem nadal aktualne, a omawiana zmiana podejścia MF powinna skłonić podmioty dokonujące wypłat na rzecz powiązanych podmiotów zagranicznych do dokładniejszego przyjrzenia się występującym transakcjom oraz do ustalenia właściwej polityki postępowania na wypadek przekroczenia ww. limitu.

Autorzy: Łukasz Kumkowski Tax Manager, Dawid Zarębski Senior Tax Consultant