Kalendarz webinarów – sierpień 2022

3. 08. 2022
Szkolenia i konferencje

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na cykl webinarów organizowanych przez Grupę Arena Advisory. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów z zakresu doradztwa podatkowego, cen transferowych oraz automatyzacji procesów.

Wszystkie webinaria są bezpłatne, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje rejestracja i weryfikacja zgłoszeń. Szczegółowe opisy wydarzeń wraz z agendami poniżej.

Obowiązki i terminy – Ceny transferowe oraz pośrednie transakcje rajowe (Automatyzacja weryfikacji) 17 sierpnia, godzina 11:00

Niekorzystna nowelizacja ordynacji podatkowej oraz praktyka organów ścigania w sprawach KKS – 18 sierpnia, godzina 11:00

MDR i WHT w praktyce – Terminy? Sankcje? Jak szybko uzyskać obowiązkową zgodność regulacyjną? – 29 sierpnia, godzina 11:00

Obowiązki i terminy – Ceny transferowe oraz pośrednie transakcje rajowe (Automatyzacja weryfikacji)

17 sierpnia, godzina 11:00

Na webinarze omówimy jak wygląda sytuacja terminów na wypełnienie obowiązków. Co nowego zostało wprowadzone w cenach transferowych za rok 2021? Co zmienia „Polski Ład” oraz na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu transakcji w bieżącym roku podatkowym? A także jak w praktyce zmierzyć się m.in. z nowym wyzwaniem jakim są pośrednie transakcje rajowe oraz badaniem kim jest rzeczywisty właściciel kontrahentów, które mogą dotyczyć każdego z podatników dokonującego transakcji zakupowych.

Na naszym spotkaniu odpowiemy na pytania: Kiedy mówimy o pośrednich transakcjach rajowych, jak w praktyce je zidentyfikować, czemu należyta staranność w przypadku pośrednich transakcji rajowych jest istotna oraz co czeka podatnika za brak wywiązania z obowiązków.

Ponadto na spotkaniu przedstawimy Państwu, jak w prosty sposób dzięki rozwiązaniu IT poradzić sobie z nowym wyzwaniem oszczędzając czas i eliminując potencjalne ryzyko.

Wydarzenie poprowadzą Justyna Żbikowska-Sapko, ekspert ds. cen transferowych i wycen oraz Michał Strycki, ekspert ds. automatyzacji procesów.

Agenda:

 1. Obowiązki i terminy w zakresie cen transferowych za rok 2021 – o czym należy pamiętać i dlaczego nie warto czekać do końca roku.
 2. Pośrednie transakcje rajowe, czyli rzeczywisty właściciel kontrahenta –  nowy obowiązek dla podatników.
 3. Należyta staranność – jak podatnik powinien dochować należytej staranności przy weryfikacji obowiązków.
 4. Automatyzacja procesu badania kontrahentów Spółki – przedstawienie rozwiązania IT (omówienie poszczególnych procesów automatyzacji).
  • Pozyskania danych kontrahentów
  • Automatycznej selekcji na podstawie poziomu transakcji jednorodnych
  • Automatycznej weryfikacji kontrahentów w bazach danych pod kątem powiązań z rajami podatkowymi
  • Automatycznej wysyłki oświadczeń do kontrahentów
  • Automatycznej weryfikacji pozyskanych oświadczeń
  • Automatycznego przygotowania zestawień kontrahentów i transakcji
 5. Kontrola w cenach transferowych – czyli co mówią najnowsze statystyki oraz przybliżenie jak wygląda kontrola w praktyce.
 6. „Polski Ład”, czyli co nowego czeka podatnika w zakresie cen transferowych za rok 2022.

Szkolenie jest adresowane spółek które:

 • dokonują transakcje z podmiotami powiązanymi, bądź
 • dokonują zakupów powyżej 500 tys. zł od swoich kontrahentów.

Niekorzystna nowelizacja ordynacji podatkowej oraz praktyka organów ścigania w sprawach KKS

18 sierpnia, godzina 11:00

Na webinarze omówimy obszerny projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Dodatkowo, wobec faktu, iż w ostatnim czasie organy podatkowe i organy ścigania prowadzą zintensyfikowaną walkę z uszczupleniami podatkowymi, skierowaną nie tylko przeciwko spółkom, ale także członkom zarządów i pracownikom działów finansowych wskażemy aktualną praktykę organów ścigania w sprawach karnych skarbowych.

Omówimy Państwu również jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej oraz zalety posiadania wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Szkolenie jest adresowane do członków zarządu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe, w tym: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych.

Szkolenie poprowadzi Dawid Zarębski, radca prawny i doradca podatkowy z Arena Tax.

Agenda:

 1. Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej, w tym m.in.:
  • zaostrzenie przepisów o odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej,
  • decyzje cząstkowe w sprawach cen transferowych,
  • wyższe kary porządkowe,
  • blokady rachunków bankowych – nie tylko firmowych,
  • uzależnienia zwrotu nadpłaty VAT i podatku akcyzowego od tego, czy poniesiono ekonomiczny ciężar podatku,
  • zmiany w zakresie przedawnienia.
 2. Aktualna praktyka organów ścigania w sprawach karnych skarbowych – kluczowe aspekty.
 3. Obowiązująca od 1 lipca zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej – przyznanie nowych uprawnień naczelnikom urzędów skarbowych.
 4. Jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej?” – kluczowe aspekty.
 5. Wewnętrzne procedury ograniczające ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

MDR i WHT w praktyce – Terminy? Sankcje? Jak szybko uzyskać obowiązkową zgodność regulacyjną?

29 sierpnia, godzina 11:00

Z uwagi na fakt, że przepisy w zakresie poboru podatku u źródła („WHT”) – w tym zwłaszcza dotyczące stosowania mechanizmu obligatoryjnego poboru tego podatku – budzą liczne kontrowersje, a jednocześnie podatnicy mają, zasadniczo, obowiązek przekazywać informacje o zidentyfikowanych schematach podatkowych (w ramach raportowania MDR), konieczne jest nieustanne pogłębienie wiedzy w tych obszarach. Chcąc podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie zapraszamy Państwa na webinarium, na którym zostaną omówione praktyczne aspekty stosowania przepisów WHT i MDR. W jego trakcie wskażemy Państwo jak szybko doprowadzić do stanu, w którym reprezentowany przez Państwa podmiot osiągnie wymaganą zgodność regulacyjną.

Omówienie ww. tematyki ma szczególne znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż nadal bardzo wiele podmiotów nie podjęło jakichkolwiek działań zmierzających do osiągnięcia zgodności z ww. wymogami (zwłaszcza w obszarze MDR). Ten stan rzeczy musi szybko ulec zmianie, gdyż w niedalekiej przyszłości opisana powyżej tematyka może stać się obiektem wzmożonych kontroli ze strony właściwych organów podatkowych.

Webinar jest skierowany – przede wszystkim – do osób mających wiedzę o transakcjach zawieranych w spółkach, w tym zwłaszcza osób z departamentów finansowo-księgowych (członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy finansowe czy głównych księgowych).

Spotkanie poprowadzi Łukasz Kumkowski – doradca podatkowy i radca prawny.

Agenda:

 1. Mechanizm poboru WHT w praktyce;
 2. Przekazywanie informacji o schematach podatkowych (MDR) w praktyce;
 3. Wdrażanie i stosowanie procedury należytej staranności w WHT i wewnętrznej procedury MDR – jak uzyskać zgodność regulacyjną?
 4. Sankcje za niewdrożenie i niestosowanie wymogów WHT i MDR.

NEWSLETTER