W związku z niedawno opublikowaną niekorzystną interpretacją niektórych przepisów odnośnie do podatku u źródła (WHT), serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym doradcy podatkowi z Arena Tax omówią wybrane aspekty podatkowe.

Termin spotkania:

Poniedziałek, 4 lipca 2022 r. godzina 11:00

Agenda spotkania:

  1. Mechanizm obligatoryjnego poboru podatku u źródła (WHT) – nowe zasady a stosowanie przepisów w praktyce;
  2. Oświadczenia płatnika jako sposób na brak poboru obligatoryjnego WHT – wątpliwości odnośnie wykładni przepisów;
  3. Opinia o zastosowaniu preferencji – warunki jej uzyskania;
  4. Procedura uzyskiwania zwrotu obligatoryjnie pobranego podatku – kluczowe aspekty;
  5. Odpowiedzialność płatnika za nieprawidłowości przy poborze WHT – kluczowe aspekty.

Tematyka spotkania:

Na webinarze omówimy zasady postępowania w przypadku gdy łączna wartość płatności dokonywanych przez reprezentowaną przez Państwa spółkę na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych przekracza 2 mln zł w trakcie roku podatkowego (w odniesieniu do poszczególnych odbiorców). Wskażemy jakie czynności powinno się podjąć celem dalszego korzystania ze zwolnień WHT przewidzianych w stosownych przepisach, czy też obniżonych stawek podatku u źródła – jednocześnie zwrócimy uwagę na wątpliwości odnośnie okresu przez jaki można stosować oświadczenia WH-OSC (która to wątpliwość narasta w kontekście planowanych zmiany ustawy o CIT). Omówimy Państwu również konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości w zakresie poboru WHT (w tym możliwe do zastosowania sankcje).

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegenci:

Łukasz Kumkowski

Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy

Łukasz zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Dawid Zarębski

Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.

Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.