Weryfikator dostępności wsparcia z Tarcz Antykryzysowych

1. 06. 2020
Alert

Weryfikator dostępności wsparcia z Tarcz Antykryzysowych jest już dostępny! Tarczometr, przygotowany przez zespół podatkowy Arena Advisory, to prawdopodobnie pierwsze tego typu narzędzie online, które w kilkanaście sekund pozwala każdej firmie sprawdzić, jakie formy wsparcia i w jakiej wysokości, są dla niej dostępne.

 

Narzędzie przedstawia dostępne warianty ze względu na różne kategorie: wielkość przedsiębiorstwa, forma oraz cel wsparcia. Dodatkowo, Tarczometr dokonuje także klasyfikacji czy dany instrument wsparcia stanowi pomoc publiczną. Jest to istotna determinanta w zakresie określenia wielkości maksymalnej puli wsparcia.

 

 

Czy masz szansę na otrzymanie wsparcia?

 

Narzędzie obsługiwane jest przez większość przeglądarek internetowych, nie wymaga także podawania żadnych poufnych danych. Na podstawie prostej weryfikacji przedstawia dostępne i możliwe do dalszego sprawdzenia przez przedsiębiorcę formy pomocy, przygotowane w ramach Tarcz antykryzysowych i Tarczy finansowej, przy czym z konieczności, pewne założenia zostały uwzględnione w skróconej i uproszczonej formie.

NEWSLETTER