Webinarium: Jak unikać pułapek i optymalizować rozliczenia – podatek u źródła

29. 02. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Aktualnie przepisy regulujące kwestie podatku u źródła, a także restrykcyjna praktyka organów podatkowych stanowią wyzwanie dla wielu podatników. Podatek u źródła (Withholding Tax, WHT) to podatek pobierany od wielu rodzajów płatności na rzecz podmiotów zagranicznych – m. in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych, a także niektórych usług niematerialnych. Podczas webinarium eksperci z Arena Tax omówią wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła. W szczególności praktyczne aspekty. Uczestnictwo w naszym webinarze pozwoli Państwu na zrozumienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących podatku u źródła, w tym działania mechanizmu pay and refund, tj. obowiązku poboru WHT dla niektórych płatności przekraczających wartość 2 mln zł w ciągu roku, dokonywanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych. Podczas spotkania omówimy także z jakimi problemami najczęściej spotykają się podatnicy oraz płatnicy, jak zapobiegać tym problemom oraz jakie konsekwencje grożą za nieprawidłowości w rozliczeniach WHT, w tym w zw. z brakiem dochowania należytej staranności.

Termin spotkania:

Czwartek 14.03.2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania „Jak unikać pułapek i optymalizować rozliczenia – podatek u źródła”:

Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy:

 • Bieżąca praktyka organów podatkowych, w tym nasze doświadczenia zdobyte w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
 • WHT od licencji typu end-user. WHT a hosting,
 • Oświadczenia WH-OSC, opinia o stosowaniu preferencji, mechanizm Pay & Refund – zasady,
 • Postępowanie zwrotowe – praktyczne omówienie jego przebiegu i nasze doświadczenia,
 • Wniosek o zwrot WHT – kluczowe aspekty związane z jego składaniem,
 • Objaśnienia podatkowe dotyczące poboru podatku u źródła – omówienie projektu,
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowości przy poborze WHT – kluczowe aspekty,
 • Obowiązek dochowania należytej staranności, oświadczenia, certyfikaty rezydencji, procedura WHT.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do:

 • członków zarządu,
 • osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe,
 • właścicieli,
 • kadry zarządzającej podmiotów będących podatnikami i płatnikami podatku u źródła,
 • dyrektorów finansowych,
 • specjalistów do spraw podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów finansowo-księgowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Nasi eksperci przekażą Państwu praktyczne informacje na temat podatku WHT. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat praktycznego stosowania przepisów dotyczących podatku u źródła z uwzględnieniem najnowszych zmian. Odpowiemy na pytanie: dlaczego warto wystąpić o opinię o stosowaniu preferencji? Wskażemy, jak rozumieć należytą staranność w praktyce, a także przedstawimy praktyczne doświadczenia w kontaktach z administracją podatkową w zakresie spraw związanych z WHT. Omówimy też konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości w zakresie poboru WHT (w tym możliwe do zastosowania sankcje przez organy podatkowe).

Dodatkowe informacje

Zastrzegamy, że zakres szkolenia nie obejmuje indywidualnych porad prawnych oraz zaleceń. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom szkolenia zasad opodatkowania podatkiem u źródła. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz w celu dochowania należytej staranności wymaganej dla skorzystania z preferencji w podatku u źródła określonej przepisami prawa, rekomendujemy każdorazowo skorzystanie ze zindywidualizowanej profesjonalnej opinii, która uwzględni wszystkie elementy stanu faktycznego.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Autorzy:

Dawid Zarębski
Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolach celno – skarbowych, kontrolach podatkowych, czynnościach sprawdzających oraz w sprawach karno – skarbowych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Michał specjalizuje się w obszarze podatków dochodowych oraz opodatkowania międzynarodowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia Klienta przy realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR), sporządzaniem dokumentacji defense file, a także przeprowadzaniem przeglądów podatkowych due diligence. Uczestniczył także w licznych projektach związanych z bieżącym doradztwem, reorganizacjami, compliance, kontrolami podatkowymi oraz postępowaniami. Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu w Bonn Uniwersytetu Warszawskiego oraz DAAD.

NEWSLETTER