Webinarium: Odkryj potencjał ulgi B+R – Korzyści dla Twojego biznesu w 2024 roku

29. 02. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Ulga B+R przy odpowiednim wdrożeniu pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności podatkowych. W wielu przypadkach umożliwia obniżenie wartości podatku nawet do zera. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na zrozumienie mechanizmu ulg B+R, a także zobrazuje obszary, w jakich to rozwiązanie może zostać wykorzystane. Eksperci wskażą na przykładach, że ulga B+R może znaleźć zastosowanie także w branżach, w których nie były dotychczas powszechnie stosowane.

Termin spotkania:

Czwartek 07.03.2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania „Odkryj potencjał ulgi B+R – Korzyści dla Twojego biznesu w 2024 roku”:

Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy:

 • Podstawowe zasady działania ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
 • Koszty kwalifikowane w ramach prowadzonej działalności B+R oraz dokumentowanie prac B+R.
 • Typowe przykłady korzystania z ulgi B+R.
 • Zastosowanie ulgi B+R w nieoczywistych branżach.
 • Łączenie ulgi B+R z innymi dostępnymi ulgami.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do członków zarządu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe, w tym:

 • właścicieli,
 • kadry zarządzającej podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego,
 • dyrektorów finansowych,
 • specjalistów do spraw podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów finansowo-księgowych

Korzyści płynące z udziału w webinarze

To przewidziane wprost przepisami odliczenie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów poniesionych na działalność B+R. W praktyce sprowadza się do „podwójnego” (a czasem nawet potrójnego!) odliczenia tych kosztów. Dodatkowo, wdrażając ulgę B+R „wstecz” możesz nawet otrzymać zwrot podatku za ubiegłych 5 lat.

Wiele firm prowadzi prace tego typu na co dzień, nie zdając sobie sprawy ze związanych z tym możliwości. Każdy rodzaj biznesu wymaga specjalnego podejścia, również w zakresie rozliczeń podatkowo-finansowych. Brak uwzględnienia ulgi B+R w poprzednich latach nie oznacza jednak, że podatnik nie ma prawa do rozliczenia kosztów kwalifikowanych za okresy za które złożył już roczne zeznania CIT.

Podczas webinaru specjaliści omówią tytułowe zagadnienia z perspektywy przepisów oraz na podstawie praktycznych przykładów.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej, a także finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach oraz warsztatach. Jest także autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.

Adrianna Zawadzka specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zaangażowana była w szereg projektów związanych m.in. z kalkulacjami podatkowymi, przeglądami podatkowymi w zakresie CIT oraz implementacją ulgi podatkowych, w szczególności ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz IP Box.​
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Adrianna zdobywała doświadczenie zawodowe ​
w jednej z firm tzw.: Wielkiej Czwórki. Specjalizowała się przede wszystkim w bieżącym doradztwie podatkowym dla polskich i zagranicznych podmiotów m.in. z branży usługowej i produkcyjnej.​

NEWSLETTER