Fundacja rodzinna w przemyśle ciężkim – jak zyskać najwięcej?

7. 03. 2024
webinarium dla przemysłu ciężkiego
Podatki,Szkolenia i konferencje

Fundacja rodzinna jest nowym podmiotem prawa, który przede wszystkim ma umożliwić przedsiębiorcom zabezpieczenie integralności biznesu i ułatwić skuteczną sukcesję przedsiębiorstwa. Warto zagłębić się w ten temat, ponieważ niesie za sobą szereg korzyści. Na koniec webinarium odpowiemy na pytania.

Główne cechy fundacji rodzinnej to:

 • zabezpieczenie i odizolowanie aktywów rodzinnych od istotnych ryzyk związanych z działalnością gospodarczą,
 • stworzenie warunków do skutecznej i bezpiecznej sukcesji przedsiębiorstwa,
 • możliwość prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z jednoczesnym zwolnieniem z opodatkowania dochodów generowanych na tych działalnościach (przykładowo najem i sprzedaż nieruchomości, obrót papierami wartościowymi, działalność finansowa).

Założenie fundacji rodzinnej niewątpliwie niesie ze sobą szereg korzyści:

 • zwolnione od opodatkowania założenie fundacji i przekazanie majątku,
 • fundacja rodzinna jest zwolniona z CIT w prowadzeniu działalności gospodarczej (wyjątkiem są działania poza dopuszczalnym zakresem, które podlegają opodatkowaniu 25% CIT),
 • preferencyjne opodatkowanie przy wypłatach dla beneficjentów, czyli w tym przypadku członków rodziny,
 • opodatkowanie CIT występuje przy wypłacie świadczeń dla beneficjentów lub przy rozwiązaniu fundacji, przy czym stawka wynosi 15% CIT,
 • fundator i beneficjenci najbliższej rodziny korzystają z zwolnienia w PIT, natomiast pozostali beneficjenci podlegają 15% podatkowi PIT.

Termin spotkania: Środa 20.03.2024 r., godz. 11:00

Webinarium prowadzone przez ekspertów Arena Tax we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Cynkownicze
Polska Izba Konstrukcji Stalowych
Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem

Polskie Towarzystwo Cynkownicze
Polska Izba Konstrukcji Stalowych
Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem

Agenda spotkania ,,Fundacja rodzinna w przemyśle ciężkim – jak zyskać najwięcej?”:

 • Czym jest fundacja rodzinna i jaka może być jej rola?
 • Jak utworzyć fundację?
 • Kto może być fundatorem i jakie są jego uprawnienia?
 • Majątek fundacji.
 • Prowadzenie przez fundację działalności gospodarczej.
 • Beneficjenci fundacji i ich uprawnienia.
 • Organy fundacji.
 • Fundacja, a prawo do zachowku.
 • Likwidacja fundacji.
 • Opodatkowanie fundacji.

Jak możemy pomóc?

 1. Doradcy Arena Tax pomogą Państwu m.in. przeanalizować opłacalność wdrożenia w Państwa sytuacji fundacji rodzinnej, jako efektywnego narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie procesu sukcesji przedsiębiorstwa. Przedstawią również najkorzystniejsze rozwiązanie.
 2. Przeanalizujemy i przedstawimy niewątpliwe korzyści fundacji rodzinnej w Państwa konkretnym przypadku.
 3. Eksperci Arena Tax zapewnią kompleksowe wsparcie merytoryczne podczas inicjowania oraz prowadzenia fundacji rodzinnej na każdym etapie procesu.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Szkolenie w języku polskim. Obowiązuje rejestracja, gdzie prosimy o podawanie służbowego adresu e-mail.

Prelegentka:

Doradca podatkowy, Radca prawny

Agata specjalizuje się w problematyce planowania podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych.

Agata uczestniczy także w projektach z obszaru implementacji ulg podatkowych m.in. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ulgi na innowacyjnych pracowników, IP Box. Ponadto Agata wspiera klientów w zakresie kompleksowych audytów w podatku od nieruchomości.

Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej, nieruchomościowej i informatycznej. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej oraz współautorem publikacji „Zamknięcie roku 2022” (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2022). Wieloletni wykładowca.

NEWSLETTER