Webinar: Termin na złożenie MDR minął. Czy jesteś gotowy na kontrolę?

14. 09. 2023
Podatki,Aktualności firmowe,Artykuły,Szkolenia i konferencje

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego co spowodowało odwieszenie terminów raportowania tzw. „krajowych schematów podatkowych” (MDR). W praktyce oznacza to, że podatnicy powinni przeprowadzić audyt występowania „schematów podatkowych”, sprawdzić zastosowanie procedury MDR, które wcześniej wdrożyli oraz ewentualnie zaraportować ujawnione schematy MDR. Krajowe schematy podatkowe (formularz MDR-1) należało zaraportować najpóźniej do 30 sierpnia 2023 r., a termin na raportowanie MDR-3 upłynął z dniem 1 sierpnia br. Podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego, dotyczącego m.in. informacji o schematach podatkowych (MDR) mogą złożyć tzw. czynny żal.

Jakie konsekwencje czekają podatnika, który nie zaraportował MDR w terminie?

Brak wypełnienia obowiązku raportowania może skutkować karami finansowymi, nawet do 10 mln zł oraz sankcjami na gruncie KKS, czyli odpowiedzialnością karną skarbową. Z kolei pociągnięcie osoby fizycznej do odpowiedzialności karnej skarbowej skutkuje brakiem możliwości pełnienia określonych funkcji w spółkach.

Termin spotkania:

Czwartek 21.09.2023 r. godz. 11:00

Agenda spotkania ,,Termin na złożenie MDR minął. Czy jesteś gotowy na kontrolę?”:

 • Obowiązek raportowania – termin już upłynął. Co teraz?
 • Podmioty obowiązane do raportowania MDR,
 • Przedmiot raportowania MDR,
 • Schematy podatkowe w przykładach,
 • Podstawowe zasady raportowania MDR,
 • Sankcje za niewypełnienie obowiązków MDR,
 • Czynny żal przy MDR.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

 • specjalistów ds. podatków zajmujących się także obowiązkami i zagadnieniami MDR,
 • członków zarządu,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • osób, które odpowiadają za przekazywanie informacji o schematach podatkowych w spółkach.

Korzyści z udziału w webinarze: „Termin na złożenie MDR minął. Czy jesteś gotowy na kontrolę?”

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się lub przypomnienie tematyki związanej z raportowaniem schematów podatkowych, w szczególności z uwagi na odwieszenie terminów raportowania „krajowych schematów podatkowych”. Omawiane zagadnienia pozwolą Państwu na wstępną ocenę ryzyka wystąpienia schematów podatkowych, które dotychczas nie zostały przez Państwa zaraportowane, oraz ułatwią podjęcie decyzji dotyczącej dalszych kroków związanych z zabezpieczeniem interesów podmiotu oraz uniknięciem indywidualnych sankcji przez osoby odpowiedzialne za tematykę MDR.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER