Webinar: Powtarzające się świadczenia niepieniężne (art. 176 KSH) – w optyce ZUS

1. 09. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje,Prawo

Od pewnego czasu dużą popularność, wśród wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zyskuje instytucja tzw. powtarzających się świadczeń niepieniężnych, o której mowa w art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Co do zasady pozwala ona na znaczną redukcję obciążeń publicznoprawnych. W tym kontekście istotnym jest umiejętne zastosowanie regulacji wynikających z art. 176 KSH, zwłaszcza w kontekście najnowszych, nieprzychylnych stanowisk ZUS oraz Prezesa NFZ.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia wdrożenia w spółce z o o  powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Poruszane kwestie zostaną zaprezentowane w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS i Prezesa NFZ.

Termin spotkania:

Czwartek 14.09.2023 r. godz. 11:00

Agenda spotkania Powtarzające się świadczenia niepieniężne (art. 176 KSH) – w optyce ZUS”:

Podczas webinaru zostaną omówione następujące tematy:

 • Definicja powtarzających się świadczeń niepieniężnych.
 • Jak prawidłowo wdrożyć art. 176 KSH w swojej spółce?
 • Czy wydatek na wynagrodzenie dla wspólnika spółka może ująć w kosztach podatkowych?
 • Wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne, a podatek dochodowy.
 • Jakie świadczenia nie będą obciążone składkami na ubezpieczenie społeczne i składką zdrowotną – studium przypadku.
 • Art. 176 KSH, a VAT.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

 • wspólników spółek z o.o.,
 • członków zarządu spółki z o.o.,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • specjalistów do spraw podatkowych,
 • pracowników działów finansowo-księgowych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Doradca podatkowy, Radca prawny

Agata specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z obsługą procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych oraz planowaniu podatkowym.

Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej i nieruchomościowej.

Agata jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej. Jest współautorem publikacji Zamknięcie roku 2021 (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2021).

Wieloletni wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w dużej spółce audytorskiej oraz kancelariach prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Project Tax Manager

Rafał specjalizuje się w planowaniu podatkowym, restrukturyzacjach działalności gospodarczej (w szczególności dla grup kapitałowych), przeglądach podatkowych, przeglądach due diligence oraz bieżącym doradztwie podatkowym. Posiada doświadczenie w zakresie podatków CIT, PIT, VAT oraz PCC m.in dla podmiotów z sektora IT, finansowego oraz nieruchomości. Doświadczenie to obejmuje m.in. doradztwo w transakcjach międzynarodowych.

Rafał posiada również doświadczenie w realizacji projektów doradczych obejmujących zabezpieczanie transakcji pod kątem ryzyka podatkowego, kontrole i postępowania podatkowe, spory z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom należących do dużych grup kapitałowych.

Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Rafał zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących polskich spółkach doradztwa podatkowego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

NEWSLETTER