Lista największych podatników CIT za 2022 r. opublikowana! Czy ciąży na Tobie obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy (kalendarzowy) 2022?

3. 10. 2023
Podatki,Aktualności firmowe,Artykuły,Prawo,CIT

Kto znalazł się w gronie największych podatników CIT?

Ministerstwo Finansów opublikowało – na stronie internetowej – listę największych podatników CIT za rok podatkowy 2022, podatkowych grup kapitałowych („PGK”) oraz spółek nieruchomościowych. W gronie największych podatników CIT innych niż PGK znaleźli się podatnicy, u których wartość przychodów uzyskana w roku podatkowym (kalendarzowym) 2022 przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczoną na złote po odpowiednim, średnim kursie euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski (tj. blisko 234,5 mln zł).

Co istotne, ww. podatnicy ujęci na liście oraz PGK mają – zgodnie z ustawą o CIT – obowiązek sporządzenia (w języku polskim) i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Do kiedy należy opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej?

Publikacja wskazanej informacji (na stronie internetowej podatnika – w przypadku jej braku, na stronie podmiotu powiązanego) powinna nastąpić w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Co za tym idzie, termin na sporządzenie i publikację informacji za rok podatkowy (kalendarzowy) 2022 upłynie z dniem 2 stycznia 2024 r. Rekomendujemy jednakże opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej wcześniej (do 31 grudnia br.).

Jakie działania powinni podjąć podatnicy?

Z uwagi na zbliżający się termin przedstawiciele dużych podatników CIT powinni zweryfikować, czy na reprezentowanych przez nich spółkach ciążą obowiązki sporządzenia i publikacji informacji o realizowanych strategiach podatkowych. Należy pamiętać, że brak poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w ww. terminie – o adresie strony internetowej, na której informacja o realizowanej strategii podatkowej została opublikowana może się wiązać z koniecznością zapłaty kary pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

Skomplikowane? Nie z pomocą Arena Tax!

Nowe przepisy zawsze budzą pytania i niejasności na szczęście nasi specjaliści Arena Tax są na bieżąco i pomogą Ci w rozwiązaniu nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień podatkowych. Jeśli masz wątpliwości czy twoja firma podjęła wszystkie niezbędne kroki w zakresie z podatków napisz do naszych specjalistów. Pomożemy Ci określić, czy wszystkie zagadnienia podatkowe zostały doprowadzone do końca i czy żaden obowiązek nie umknął twojej uwadze.

Autor:

Doradca podatkowy, Radca prawny

Łukasz zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Łukasz pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, należących do tzw. wielkiej czwórki. Jest współautorem komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017) oraz do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa o wymianie informacji z innymi państwami. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021).
Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Doradca podatkowy, Radca prawny

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER