Webinar: MDR – przekazywanie informacji o schematach podatkowych

17. 01. 2023
Webinar: Ceny transferowe IP Box
Podatki,Szkolenia i konferencje

Od 1 stycznia 2019 r. polscy podatnicy stają przed wyzwaniem, jakim jest konieczność weryfikacji, czy uzgodnienia (w tym transakcje), w które są oni zaangażowani, wykazują cechy charakterystyczne dla schematów podatkowych. Ustalenie tej okoliczności jest kluczowe dla uniknięcia dotkliwych sankcji, które ustawodawca nakłada za niewykonanie/nienależyte wykonanie obowiązków sprawozdawczych przewidzianych w polskich przepisach implementujących wymogi MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules).

Mając na względzie złożoność polskich regulacji MDR zapraszamy Państwa do udziału w webinarium, na którym omówimy praktyczne kwestie związane z identyfikacją schematów podatkowych i przekazywania informacji o nich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Termin spotkania:

Wtorek, 24 styczeń 2023 r., godzina 11:00

Agenda spotkania:

  1. Podstawa prawna raportowania MDR
  2. Podmioty obowiązane do raportowania MDR
  3. Przedmiot raportowania MDR
  4. Schematy podatkowe w przykładach
  5. Podstawowe zasady raportowania MDR.
  6. Sankcje za niewypełnienie obowiązków MDR.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do osób, które w reprezentowanych przez siebie spółkach zajmują się tematyką przekazywania informacji o schematach podatkowych (w ramach raportowania MDR).

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegent:

Łukasz Kumkowski

Doradca podatkowy, Radca prawny

Łukasz zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Łukasz pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, należących do tzw. wielkiej czwórki. Jest współautorem komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017) oraz do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa o wymianie informacji z innymi państwami. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021).
Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

NEWSLETTER