Webinar dla JST: Sygnaliści w gminach

31. 08. 2021
Szkolenia i konferencje

Pod koniec grudnia 2021 roku upływa termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego i skutecznej ochrony dla sygnalistów zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym (a więc i jednostek samorządu terytorialnego).

Zgodnie z dyrektywą, sygnalista podlegający ochronie to osoba dokonująca zgłoszenia, pracująca w sektorze prywatnym lub publicznym, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, niezależnie od tego, czy stosunek pracy dopiero ma zostać nawiązany, trwa, czy już ustał. 

Zagadnienia związane z nowymi obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania odpowiednich procedur, już 13 września omówią podczas bezpłatnego spotkania online prawnicy Arena Legal. Początek wydarzenia o godzinie 10:00.

Agenda webinarium:

  • Dyrektywa o ochronie sygnalistów – wprowadzenie, podstawa prawna
  • Przedmiotowy i podmiotowy zakres zastosowania dyrektywy
  • Sygnalista w jednostkach samorządu terytorialnego – kto to taki?
  • Obowiązki samorządów terytorialnych wynikające z Dyrektywy (wewnętrzne i zewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń; procedury reagowania na zgłoszenia)
  • Nowe środki ochrony sygnalistów w gminach
  • Poufność, anonimowość i ochrona danych osobowych
  • Sytuacja sygnalistów w Polskich gminach – implementacja Dyrektywy
  • Szczegółowe terminy na wdrożenie Dyrektywy przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Podsumowanie

Prelegenci:

Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym.

Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.

Marta Żemantowska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego. Poprzednio związana zawodowo z jednym z największych polskich banków, współpracowała także z międzynarodowymi i polskimi kancelariami prawnymi.

Obsługuje przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Z sukcesem brała udział w  licznych projektach  z zakresu nabywania przedsiębiorstw, nieruchomości oraz restrukturyzacji zatrudnienia. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów due- diligence oraz audytów socjalnych przedsiębiorstw. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Posiada również szerokie doświadczenie legislacyjne, w tym ze szczególnym uwzględnieniem w tworzeniu regulaminów i procedur wewnętrznych.

NEWSLETTER