Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Radca prawny (nr wpisu WA-9807), licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10092). Dominika posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym.

Praca zawodowa i edukacja

Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej i audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowała w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.
Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Języki

polski, angielski, francuski

 

 

NEWSLETTER