Ostatnie dni na złożenie oświadczenia WH-OSC w podatku u źródła

18. 01. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Już z końcem stycznia 2024 r. upływa termin na złożenie tzw. oświadczenia zamykającego (WH-OSC) dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Data 31 stycznia 2024 r. jest kluczowa dla podatników będących płatnikami podatku u źródła, korzystających z możliwości niepobrania podatku u źródła (lub korzystających z preferencyjnej stawki). Wiąże się to ze złożeniem oświadczenia o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oświadczenia o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania preferencji

Zgodnie z aktualnymi przepisami, w przypadku dokonywania przez polskiego podatnika wypłat należności z tytułu dywidend (udziału w zyskach) lub niektórych usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych będących nierezydentami, jeżeli płatności przekraczają w danym roku na rzecz danego podmiotu próg 2 mln PLN, polski podatnik będący płatnikiem podatku u źródła jest obowiązany do pobierania podatku u źródła w stawce podstawowej wynikającej z przepisów.

Pomimo przekroczenia ww. kwoty, możliwe jest korzystanie z preferencyjnej stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku w przypadku:

  • uzyskania opinii o możliwości zastosowania preferencji lub
  • złożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Inne rozwiązanie na złożenie oświadczenia WH-OSC w podatku u źródła

W praktyce z uwagi na czas związany z procedurą uzyskania opinii, wielu podatników decyduje się na drugie rozwiązanie, czyli złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, płatnik obowiązany jest do złożenia oświadczenia pierwotnego / podstawowego – w terminie nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln PLN.

W przypadku gdy płatnik złoży oświadczenie, a następnie dokonuje na rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat może korzystać z preferencji do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie.

Warunkiem korzystania z preferencji jest jednak złożenie tzw. oświadczenia zamykającego w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Podsumowanie

W związku z powyższym, płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a którzy w 2023 r. złożyli oświadczenia na formularzu WH-OSC, a kolejno dokonywali dalszych wypłat na rzecz podmiotów wskazanych w oświadczeniach, powinni pamiętać, że termin na złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7g ustawy o CIT, upływa 31 stycznia 2024 r.

Prelegenci:

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Piotr Krawczak specjalizuje się doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Brał udział w przeglądach podatkowych zarówno w zakresie CIT jak i VAT. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z wdrażaniem ulg podatkowych (IP BOX i B+R), a także wsparcie w zakresie rozliczania podatku u źródła. Piotr posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Piotr zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w doradztwie podatkowym.

Piotr ukończył aplikację radcowską w OIRP prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  w Warszawie i jest wpisany na listę radców prawnych.

NEWSLETTER