Webinarium: Obniż wysokość podatków – Mechanizmy ulgi B+R i IP Box

5. 02. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu online z naszymi ekspertami. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na zrozumienie mechanizmu ulg B+R i IP-Box oraz zobrazuje obszary, w jakich rozwiązania te mają szansę zostać wykorzystane. Doradcy wskażą na przykładach, że zarówno ulga B+R jak i ulga IP BOX mogą znaleźć zastosowanie także w branżach, w których nie były dotychczas powszechnie stosowane. Ulgi przy odpowiednim wdrożeniu pozwalają na wygenerowanie znacznych oszczędności podatkowych, a w wielu przypadkach pozwalają na obniżenie wartości podatku nawet do zera.

Termin spotkania:

Czwartek 15.02.2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania:

 1. Podstawowe zasady działania ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
 2. Typowe koszty kwalifikowane w ramach prowadzonej działalności B+R oraz dokumentowanie prac BR.
 3. Typowe przykłady korzystania z ulgi B+R.
 4. Ulga B+R w nieoczywistych branżach.
 5. Ulga IP BOX – podstawowe zasady.
 6. KPWI i przykłady stosowania ulgi IP BOX.
 7. Łączenie ulgi B+R i IP BOX.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do członków zarządu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe, w tym:

 • właścicieli,
 • kadry zarządzającej podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego,
 • dyrektorów finansowych,
 • specjalistów do spraw podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów finansowo-księgowych.

Jakie korzyści płyną z wdrożenia ulgi B+R i IP Box

To przewidziane wprost przepisami odliczenie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów poniesionych na działalność B+R. W praktyce sprowadza się do „podwójnego” (a czasem nawet potrójnego!) odliczenia tych kosztów. Dodatkowo, wdrażając ulgę B+R „wstecz” możesz nawet otrzymać zwrot podatku za 5 lat do tyłu. Ulga IP BOX pozwala natomiast na zastosowanie preferencyjnej tj. 5 % stawki podatkowej w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z Kwalifikowanych Praw Własności Intelektualnej.

Wiele firm prowadzi prace na co dzień, nie zdając sobie sprawy ze związanych z tym możliwości. Każdy rodzaj biznesu wymaga specjalnego podejścia, również w zakresie rozliczeń podatkowo-finansowych. Brak uwzględnienia ulgi B+R czy ulgi IP BOX w poprzednich latach nie oznacza jednak, że podatnik nie ma prawa do rozliczenia kosztów kwalifikowanych czy zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku za okresy co do których złożył już roczne zeznania CIT.

Podczas webinaru specjaliści omówią tytułowe zagadnienia z perspektywy przepisów oraz na podstawie praktycznych przykładów.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Piotr Krawczak specjalizuje się doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Brał udział w przeglądach podatkowych zarówno w zakresie CIT jak i VAT. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z wdrażaniem ulg podatkowych (IP BOX i B+R), a także wsparcie w zakresie rozliczania podatku u źródła. Piotr posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Piotr zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w doradztwie podatkowym.

Piotr ukończył aplikację radcowską w OIRP prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  w Warszawie i jest wpisany na listę radców prawnych.

NEWSLETTER