Webinarium: Najczęstsze błędy w księgowości – Jak sobie z nimi poradzić?

7. 02. 2024
Szkolenia i konferencje,Księgowość,Digital

Złożony system podatkowy, obszerna dokumentacja, a także manualne procesy to powszechne wyzwania, z jakimi stykają się księgowi. Niewłaściwie dostosowane systemy lub ich brak prowadzą do wydłużenia czasu pracy i zwiększenia ryzyka błędów w księgach rachunkowych. Podczas webinarium eksperci z dziedziny księgowości i digitalu podzielą się strategiami mającymi na celu optymalizację tego obszaru. W trakcie godzinnej sesji przedstawimy działania i rozwiązania, które przynoszą konkretne efekty oraz mierzalne zyski. Dodatkowo, omówimy kwestie związane z automatyzacją w systemach księgowych.

Termin spotkania:

Wtorek, 20.02.2024 r. godzina 11:00

Agenda spotkania: Najczęstsze błędy w księgowości – Jak sobie z nimi poradzić?

Podczas webinarium omówimy następujące zagadnienia:

 • Nieaktualne dane kontrahentów, np. czy podatnik czynny, biała lista.
 • Błędnie ustawione lub w ogóle brak schematów księgowych, definicji zestawień księgowych
 • Rozrachunki nierozliczone.
 • Błędne mapowanie bilansu i RZiS ( zapisy na kontach po niewłaściwej stronie, konta aktywne i pasywne).
 • Niezgodność BZ z BO.
 • Rozrachunki z tytułu podatku VAT – nieuzgadnianie kont księgowych z ewidencją vat, deklaracją.
 • Tabela RMK/amortyzacja nie uzgadnia się z obrotówką.
 • Niezamykający się krąg kosztów.
 • Nieprawidłowe naliczanie różnic kursowych lub ręczne wyliczanie.
 • Magazyn walut – saldo niezgodne z obrotówką.
 • Problem z właściwym ustawieniem jednostek powiązanych – plan kont plus bilans.
 • Rozliczenia płatności poprzez terminale płatnicze.
 • Wiekowanie nie jest zgodne z obrotówką.
 • Rozbudowany plan kont.
 • Ta sama usługa księgowana na różnych kontach (np. konto usługa informatyczna i konto usługi obce).

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane w szczególności do:

 • głównych księgowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • członków zarządu,
 • właścicieli i innych osób decyzyjnych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Agnieszka posiada 21 letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w różnych branżach (m.in. handlowej, budowlanej, a także retail). Zdobyła Certyfikat Głównego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Podczas swojej kariery zawodowej Agnieszka zdobywała doświadczenie w międzynarodowych korporacjach, gdzie zajmowała się przede wszystkim raportowaniem grupowym, sprawozdawczością dużych przedsiębiorstw oraz jednostek powiązanych. Wspierała klientów w procesach controlingowych i audytach. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu i automatyzacji programów księgowych.

Michał posiada 13 lat doświadczenia w branży IT. Zajmował się doradztwem w dziedzinie rozwiązań IT dedykowanych dla edukacji i podmiotów publicznych. Jest specjalistą w systemach ERP oraz rozwiązania dedykowanych wspieraniu procesów biznesowych. Pracował także jako koordynator projektów wdrożeniowych. Analizował potrzeby biznesowe w obszarach finansów, logistyki, CRM i work-flow. W swojej pracy skupia się na usprawnieniu i automatyzacji procesów maksymalizując korzyści dla obsługiwanych Partnerów.

NEWSLETTER