Webinarium: MDR 2024 – Raportowanie oraz skuteczne strategie identyfikacji schematów podatkowych

27. 03. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Identyfikacja schematów podatkowych (MDR) wciąż stanowi wyzwanie dla wielu podatników. Pod groźbą, wysokich kar są oni zobowiązani są do przekazania administracji podatkowej informacji dotyczących wielu typowych dla prowadzenia działalności gospodarczej transakcji oraz zdarzeń gospodarczych.  
W 2024 r. za brak wewnętrznej procedury MDR grozi kara do 2 mln zł. Natomiast kara za niezłożenie lub nieterminowe złożenie informacji o schemacie podatkowym może przekroczyć 40 mln zł.
Podczas Webinarium eksperci Arena Tax omówią najczęstsze problemy w zakresie identyfikowania oraz raportowania schematów podatkowych (MDR). Uczestnicy webinaru będą mieli okazję pozyskać praktyczną wiedzę dotyczącą aktualnej praktyki związanej z MDR, a także dowiedzą się o potencjalnych konsekwencjach wynikających z ewentualnych nieprawidłowości w raportowaniu. Odpowiemy również na liczne pytania między innymi:

Dlaczego warto przeprowadzić audyt występowania „schematów podatkowych?

Dlaczego należy ponownie zweryfikować prawidłowość stosowania procedury MDR, która została wdrożona już wcześniej?

Jak zaraportować ujawnione schematy MDR w brakującym zakresie?

Termin spotkania:

Czwartek 04.04.2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania „MDR 2024 – Skuteczne strategie identyfikacji i raportowania schematów podatkowych”:

Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy:

 • Na jakiej podstawie, kto i kiedy jest obowiązany do raportowania MDR?
 • Schematy podatkowe w przykładach.
 • Nietypowe transakcje podlegające raportowaniu.
 • Jakie konsekwencje grożą w 2024 r. za brak realizacji obowiązków MDR?
 • Jakie działania należy wykonać, aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami karno-skarbowymi?

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

 • członków zarządu,
 • właścicieli,
 • specjalistów ds. podatków zajmujących się także obowiązkami i zagadnieniami MDR,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • osób odpowiadają za przekazywanie informacji o schematach podatkowych w spółkach.

Bieżąca praktyka w obszarze MDR – czego dowiedzą się Państwo podczas webinaru?

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się lub przypomnienie tematyki i zaktualizowanie wiedzy związanej z raportowaniem schematów podatkowych, w szczególności z uwagi na bieżącą praktykę w tym obszarze. Omawiane zagadnienia pozwolą Państwu na wstępną ocenę ryzyka wystąpienia schematów podatkowych, które dotychczas nie zostały przez Państwa zaraportowane, oraz ułatwią podjęcie decyzji dotyczącej dalszych kroków związanych z zabezpieczeniem interesów podmiotu oraz uniknięciem indywidualnych sankcji przez osoby odpowiedzialne za tematykę MDR.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Autorzy:

Dawid Zarębski
Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolach celno – skarbowych, kontrolach podatkowych, czynnościach sprawdzających oraz w sprawach karno – skarbowych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Michał specjalizuje się w obszarze podatków dochodowych oraz opodatkowania międzynarodowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia Klienta przy realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR), sporządzaniem dokumentacji defense file, a także przeprowadzaniem przeglądów podatkowych due diligence. Uczestniczył także w licznych projektach związanych z bieżącym doradztwem, reorganizacjami, compliance, kontrolami podatkowymi oraz postępowaniami. absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

NEWSLETTER