Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego gdy wspólnik jest podmiotem zagranicznym

8. 07. 2021
Ceny transferowe,Alert

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT możliwe także w sytuacji, gdy wspólnik jest podmiotem zagranicznym.

Zgodnie z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jest posiadanie przez podmioty powiązane miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Jak wynika z interpretacji dyrektora KIS, warunek ten należy odnieść do podmiotów, będących stronami transakcji kontrolowanej, a nie ich wspólników.

W praktyce oznacza to, że spółka osobowa (np. spółka komandytowa) mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP może skorzystać ze zwolnienia z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, nawet wtedy gdy jej wspólnik (komandytariusz) jest podmiotem zagranicznym. W konsekwencji, okoliczność, że wspólnik posiada siedzibę za granicą nie wyłącza możliwości zastosowania zwolnienia z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, jeśli strony transakcji kontrolowanej posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, a przy tym spełniają pozostałe przesłanki przewidziane w powołanym przepisie.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora KIS z dnia 5 maja 2021 r. Nr 0114-KDIP2-2.4010.56.2021.2.AS

Autor: Anna Kardyś, Transfer Pricing & Valuations Senior Consultant, Aleksandra Garbacz, Transfer Pricing & Valuations Consultant

Kontakt:

Justyna Żbikowska
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska@arenaadvisory.com
NEWSLETTER