Webinar dla biur księgowych: Procedura AML – nowe obowiązki w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

5. 07. 2021
Szkolenia i konferencje,Prawo

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) spowodowała, że już 31.07.2021 roku wszystkie biura rachunkowe staną się instytucją obowiązaną. Dotychczas do tzw. instytucji obowiązanych należeli m.in. biegli rewidenci, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi.

W praktyce oznacza to, że wraz ze zmianą ustawy, na biura księgowe i osoby prowadzące usługi z dziedziny prowadzenia ksiąg podatkowych nałożono nowe, ważne obowiązki. Nawet małe biura księgowe zostały uznane za Instytucję Obowiązaną – z konsekwencjami w postaci obowiązku utworzenia i wdrożenia nowych procedur, raportowania transakcji do GIIF oraz szkoleń pracowników.  

Chcemy wyjść Państwu na przeciw i wskazać w praktyczny sposób co biura rachunkowe powinny zrobić by spełnić wymogi ustawy. Powiemy o ocenie ryzyka dostosowanej do działalności oraz jak stosować adekwatnie środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do Klientów.

Serdecznie zapraszamy na informacyjny webinar: AML dla biur rachunkowych, który odbędzie się już 9 lipca 2021 r., o godzinie 11:00. Wydarzenie ma charakter bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona. W ramach projektu edukacji przedsiębiorców, nasi eksperci przekażą wiedzę, która – mamy nadzieję – ułatwi biurom księgowym dostosowanie się do nowych wymogów.

AGENDA:

1. Podstawy prawne : krótko o ustawie AML oraz przepisach kodeksu karnego

2. Co to jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

3. Pojęcie Instytucji Obowiązanej – czy jednoosobowe biuro księgowe też jest Instytucja Obowiązaną?

4. Obowiązki biur księgowych jako Instytucji Obowiązanych:

– obowiązki zarządu i kadry kierowniczej,

– ocena ryzyka i procedury wewnętrzne

– procedury i co dalej?

5. Przyjęcie Klienta – krok po kroku:

– co to są środki bezpieczeństwa finansowego i kto je stosuje?

– weryfikacja tożsamości Klienta, beneficjenta rzeczywistego i osoby upoważnionej

– dokumentowanie rozpoznanego ryzyka i przechowywanie dokumentacji

6. Obowiązki wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

– zgłaszanie o podejrzeniu prania pieniędzy

– zawiadomienia o podejrzanej transakcji – czy można post factum?

7. Kary administracyjne i odpowiedzialność karna

Prelegenci:

Marta Żemantowska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego. Poprzednio związana zawodowo z jednym z największych polskich banków, współpracowała także z międzynarodowymi i polskimi kancelariami prawnymi.

Obsługuje przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Z sukcesem brała udział w  licznych projektach  z zakresu nabywania przedsiębiorstw, nieruchomości oraz restrukturyzacji zatrudnienia. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów due- diligence oraz audytów socjalnych przedsiębiorstw. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Posiada również szerokie doświadczenie legislacyjne, w tym ze szczególnym uwzględnieniem w tworzeniu regulaminów i procedur wewnętrznych.

Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym.

Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.

NEWSLETTER