Zbliża się termin na złożenie informacji MDR-3

13. 02. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Informację MDR-3 składa się w terminie złożenia deklaracji podatkowej. W przypadku deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych podatnicy mają czas na zaraportowanie schematów podatkowych do końca marca 2024 r. Zgodnie z najnowszymi danymi Ministerstwa Finansów, w latach 2019-2023 złożono łącznie 32 760 informacji MDR-3. Po czterech latach od wprowadzenia przepisów o MDR, raportowanie schematów podatkowych nadal jest podatkowym standardem. Za jego nieprzestrzeganie grożą surowe konsekwencje karno-skarbowe. W 2024 r. kara za niezłożenie lub nieterminowe złożenie informacji o schemacie podatkowym może przekroczyć 40 mln zł. Natomiast za brak wewnętrznej procedury MDR grozi kara do 2 mln zł.

Co podlega zgłoszeniu?

Przepisy MDR wskazują na obowiązek raportowania zarówno uzgodnień mogących stanowić unikanie opodatkowania, jak i nawet zgodnego z intencjami ustawodawcy korzystania z ulg i preferencji. Oczywiście jeśli zostaną spełnione warunki uznania danego uzgodnienia za taki schemat. Przepisy MDR mają charakter sprawozdawczy, zatem zgłoszenie informacji o schemacie podatkowym nie musi wiązać się z niekorzystnymi dla podatnika konsekwencjami lub kontrolą podatkową. Zgodnie z Objaśnieniami MDR, przepisy o MDR nie mają jedynie na celu dostarczenia administracji podatkowej informacji o uzgodnieniach, co do których zachodzi zwiększone ryzyko agresywnej optymalizacji podatkowej lub naruszenia innych przepisów podatkowych. Przepisy o MDR służą także dostarczeniu danych do analizy funkcjonowania określonych ulg lub preferencji.

Jak się przygotować do złożenia MDR-3?

Ze względu na szeroki katalog uzgodnień podlegających zgłoszeniu, w wielu przypadkach rekomendujemy przeprowadzenie audytu MDR. Jest to szczególny rodzaj przeglądu podatkowego polegającego na analizie transakcji oraz zdarzeń, których stroną był Klient. Zwracamy także uwagę, że  podmioty działające w charakterze promotorów, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł powinny mieć na uwadze sporządzenie oraz zaimplementowanie wewnętrznej procedury MDR. Warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia w zakresie raportowania MDR oraz przeprowadzić szkolenia dla pracowników.

Skomplikowane? Nie z pomocą Arena Tax!

Arena Tax może Państwu zaoferować wsparcie w zakresie realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych oraz dochowaniem należytej staranności.

Autorzy:

Dawid Zarębski
Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Michał specjalizuje się w obszarze podatków dochodowych oraz opodatkowania międzynarodowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia Klienta przy realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR), sporządzaniem dokumentacji defense file, a także przeprowadzaniem przeglądów podatkowych due diligence. Uczestniczył w licznych projektach związanych z bieżącym doradztwem, reorganizacjami, compliance, kontrolami podatkowymi oraz postępowaniami. Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Michał zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących firmach doradztwa podatkowego oraz w Ministerstwie Finansów. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Michał jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu w Bonn Uniwersytetu Warszawskiego oraz DAAD.

NEWSLETTER