Webinarium: Jak przygotować się na kontrole podatkowe? Aktualności w praktyce organów ścigania w sprawach karnych skarbowych

18. 03. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Z uwagi na zwiększenie się liczby kontroli podatkowych na webinarze omówimy aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Omówione zostaną obecne obszary szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Przedstawimy również przewidywania zagadnień, w stosunku do których w ocenie Arena Tax można w najbliższej przyszłości spodziewać się wzmożonych działań aparatu skarbowego. W ostatnim czasie organy podatkowe i organy ścigania prowadzą zintensyfikowaną walkę z uszczupleniami podatkowymi, skierowaną nie tylko przeciwko spółkom, ale także członkom zarządów i pracownikom działów finansowych w związku z tym wskażemy aktualną praktykę organów ścigania w sprawach karnych skarbowych.

Omówimy również jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej oraz zalety posiadania wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Termin spotkania:

Czwartek 28.03.2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania „Jak przygotować się na kontrole podatkowe? Aktualności w praktyce organów ścigania w sprawach karnych skarbowych”:

  1. Liczba kontroli fiskusa rośnie. Aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
  2. Trendy w orzecznictwie NSA i WSA w sprawach podatkowych.
  3. Kontrola podatkowa– jak się przygotować? – kluczowe aspekty.
  4. Skarbówka szuka nowych argumentów (WHT) – Jak Spółka, jej kierownictwo oraz jej pracownicy mogą dochować należytej staranności?
  5. Aktualna praktyka organów ścigania w sprawach karnych skarbowych – kluczowe aspekty.
  6. Jak ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do członków zarządu w tym:

  • właścicieli,
  • dyrektorów finansowych,
  • głównych księgowych,
  • pracowników działów finansowo-księgowych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych), a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.

Piotr Krawczak specjalizuje się doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Brał udział w przeglądach podatkowych zarówno w zakresie CIT jak i VAT. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z wdrażaniem ulg podatkowych (IP BOX i B+R), a także wsparcie w zakresie rozliczania podatku u źródła. Piotr posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi, jak również w postępowaniach sądowo – administracyjnych.
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Piotr zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w doradztwie podatkowym.

NEWSLETTER