Webinarium: Czy w 2024 r. opłaca się przejść na estoński CIT? Estoński CIT – praktyczne aspekty

29. 01. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Prawo,CIT

Od 2021 w systemie polskiego podatku dochodowego od osób prawnych funkcjonuje alternatywna metoda rozliczania dochodu – ryczałt od dochodów spółek (tzw. „estoński CIT”). Po korzystnych zmianach przepisów jakie nastąpiły w 2022 wielu podatników wybrało właśnie tę formę opodatkowania. Spółki korzystające z estońskiego CIT płacą bowiem podatek dochodowy zasadniczo dopiero w momencie wypłaty zysku na rzecz wspólników. Ponadto, w niektórych przypadkach, efektywne opodatkowanie na estońskim CIT jest niższe w porównaniu do zasad ogólnych. 

Od momentu wprowadzenia estońskiego CIT, organy podatkowe oraz sądy administracyjne wypowiedziały się w wielu istotnych kwestiach związanych ze stosowaniem tej formy opodatkowania. W szczególności doprecyzowano warunki stosowania estońskiego CIT oraz zasady identyfikowania zdarzeń powodujących obowiązek podatkowy. Powyższe pozwala w lepszym stopniu zrozumieć mechanizm estońskiego CIT i odpowiednio przygotować się do rozliczeń podatkowych.

Termin spotkania:

Czwartek 08.02.2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania: „Czy w 2024 r. opłaca się przejść na estoński CIT? Estoński CIT – praktyczne aspekty„:

Podczas webinarium zostaną omówione m. in. takie zagadnienia jak:

 • Terminy oraz sposoby wejścia w estoński CIT;
 • Kwestie, które należy zbadać lub dostosować przed podjęciem decyzji o wyborze estońskiego CIT;
 • Wstępne obowiązki formalne w zakresie prowadzonej dokumentacji;
 • Zasady identyfikowania zdarzeń powodujących opodatkowanie – w szczególności identyfikacja potencjalnych ukrytych zysków;
 • Zasady rozliczania podatku od podzielonych zysków;
 • Zasady stosowania stawek podatkowych;
 • Terminy płatności;
 • Rezygnacja z estońskiego CIT lub naruszenie zasad stosowania – skutki.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

 • pracowników działów finansowo-księgowych zajmujących się rozliczaniem podatku,
 • dyrektorów finansowych,
 • wspólników spółek korzystających z estońskiego CIT lub rozważających wybór tej formy opodatkowania, którzy chcieliby odpowiednio zaplanować relacje biznesowe ze spółką i zapewnić bezpieczeństwo podatkowe.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.
Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją prawo podatkowe.

Project Tax Manager

Rafał specjalizuje się w planowaniu podatkowym, restrukturyzacjach działalności gospodarczej (w szczególności dla grup kapitałowych), przeglądach podatkowych, przeglądach due diligence oraz bieżącym doradztwie podatkowym. Posiada doświadczenie w zakresie podatków CIT, PIT, VAT oraz PCC m.in dla podmiotów z sektora IT, finansowego oraz nieruchomości. Doświadczenie to obejmuje m.in. doradztwo w transakcjach międzynarodowych.
Rafał posiada również doświadczenie w realizacji projektów doradczych obejmujących zabezpieczanie transakcji pod kątem ryzyka podatkowego, kontrole i postępowania podatkowe, spory z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom należących do dużych grup kapitałowych.
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Rafał zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących polskich spółkach doradztwa podatkowego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

NEWSLETTER