Webinar: Podatek od nieruchomości – gdzie szukać oszczędności.

25. 08. 2022
Podatki,Szkolenia i konferencje

Zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną omówione zagadnienia, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia wysokości obciążeń w podatku od nieruchomości. Poruszane kwestie zostaną zaprezentowane w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, które stanowi na gruncie podatku od nieruchomości istotną wskazówkę interpretacyjną dla podatników.

Termin spotkania:

Czwartek, 8 września 2022 r. godzina 10:00

Agenda spotkania:

  1. Dlaczego podatek od nieruchomości jest tak skomplikowany?
  2. Budynek, czy budowla – jak prawidłowo klasyfikować przedmiot opodatkowania?
  3. Czym kierować się dokonując oceny, czy grunty, budynki i budowle są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?
  4. Co wspólnego z podatkiem od nieruchomości ma Klasyfikacja Środków Trwałych?
  5. Czy warto mieć odrębną ewidencję na potrzeby podatku od nieruchomości?
  6. W jaki sposób na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości wpływa treść Ewidencji Gruntów i Budynków?
  7. Co to takiego modernizacja gruntów i jaki ma wpływ a wysokość podatku od nieruchomości?
  8. Wakacje podatkowe – kiedy można z nich skorzystać?
  9. Sposób na usprawnienie rozliczeń w podatku od nieruchomości.
  10. Podatek od nieruchomości – w świetle orzecznictwa i praktyki podatkowej (podatnik w sporze z fiskusem)

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia w podatku od nieruchomości w szczególności w podmiotach z rozbudowaną i zróżnicowaną strukturą majątku nieruchomego.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegenci:

Agata Paul

Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy

Agata od wielu lat zajmuje się problematyką podatku od nieruchomości, wspierając w tym zakresie przedsiębiorców m.in. z branży  energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej i nieruchomościowej. Agata świadczy ponadto usługi z obszaru planowania podatkowego w tym szeroko rozumianych procesów restrukturyzacyjnych t.j. fuzje i przejęcia, podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych. Agata posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej. Jest współautorem publikacji Zamknięcie roku 2021 (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2021) oraz wieloletnim wykładowcą m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dawid Zarębski

Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.

Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER