Webinar: Podatek od nieruchomości – co warto wiedzieć, aby zyskać?

19. 06. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane zagadnienia, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia wysokości obciążeń w podatku od nieruchomości. Poruszane kwestie zostaną zaprezentowane w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. Stanowi to istotną wskazówkę interpretacyjną dla podatników.

Termin spotkania:

Czwartek 29.06.2023 r. godz. 11:00

Agenda spotkania ,,Podatek od nieruchomości – co warto wiedzieć, aby zyskać?”:

 • Wpływ zmiany definicji obiektu budowlanego (z dniem 28 czerwca 2015 r.) na opodatkowanie urządzeń technicznych – aktualne orzecznictwo.
 • W jaki sposób na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości wpływa treść Ewidencji Gruntów i Budynków?
 • Co wspólnego z podatkiem od nieruchomości ma Klasyfikacja Środków Trwałych?
 • Nowa inwestycja, a „wakacje podatkowe”.
 • Jaki wpływ na podatek od nieruchomości ma brak wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych?
 • Określenie podstawy opodatkowania budowli – w sytuacji, gdy dzierżawca (niebędący podatnikiem) ponosi nakłady.
 • Podatnik w sporze z fiskusem.
 • Sposób na usprawnienie rozliczeń w podatku od nieruchomości.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest w szczególności do:

 • przedsiębiorców,
 • kadry zarządzającej,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • księgowych,
 • specjalistów do spraw podatkowych,
 • osób odpowiedzialnych za rozliczenia w podatku od nieruchomości w szczególności z branży produkcyjnej, przesyłowej, energetycznej, wod-kan, gazowniczej itp.,
 • podmiotów z rozbudowaną i zróżnicowaną strukturą majątku nieruchomego.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Doradca podatkowy, Radca prawny

Agata specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z obsługą procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych oraz planowaniu podatkowym.

Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej i nieruchomościowej.

Agata jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej. Jest współautorem publikacji Zamknięcie roku 2021 (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2021).

Wieloletni wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w dużej spółce audytorskiej oraz kancelariach prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER